Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Sledovanosť: Rozboril si drží nadpriemer, sleduje ho rovnako veľa mladých ako divákov nad 55 rokov

V siedmom nebi drží nadpriemerné čísla, víťazom nedele sa však stal film Markízy.

Ani tento raz sa Vilo Rozboril so svojou reláciou na pozíciu lídra nedostal. Joj aj Markíza včera získali svoje nedeľné štandardy, keď V siedmom nebi získalo rating 10,5 % a podiel 26,5 % a Fast Five na Markíze sa stalo celodenným víťazom s ratingom 12,5 %, čo predstavovalo podiel nad 33,3 %. Rozboril je stále silnejší v 12+, kde sa podľa našich informácií vyrovnal Televíznym novinám s ratingom okolo 15 % a počtom divákov nad 700-tis.

Zaujímavé je porovnanie divákov relácie o plnení snov v komerčnej cieľovke 12 – 54 a divákov starších ako 55 rokov. Obe cieľové skupiny sú totižto čo do počtu rovnako silné a o nadpriemerný výsledok v 12+ sa starajú takmer rovnakým dielom.

Sledovanosť za štvrtok až sobotu: Dajto s historickým rekordom od začiatku vysielania, Joj lídrom na trhu

Spomínané Televízne noviny mali v nedeľu jeden zo svojich lepších dní, keď sa v podieli (12 – 54) prehupli cez 36 %. Joj zas nesklamali Veľké Noviny, ktoré sa blížili k hranici 29 %.

Večer sa z menších staníc najviac darilo Dome, ktorej film Žena cestovateľa v čase len o dve desatiny podliezol úroveň 6 percent. Rally smrti 2 na Plus na túto métu nedosiahlo o ďalšie dve desatiny percenta. Dajto priniesol Uragán priemerný výsledok s podielmi medzi 3 – 5 %.

Čítať viac...
Nahor