Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Televízia

Senzi TV – spor televízie, rady pre vysielanie a operátorov

Štart novej televízie Senzi, ktorá patrí do portfólia skupiny JOJ Group sprevádzajú nezrovnalosti medzi vysielateľom, Radou pre vysielanie a retransmisiu a medzi operátormi, ktorí televíziu odmietli zaradiť do svojej ponuky, napriek tomu, že divákom ponúkajú množstvo zahraničných i podobne zameraných programov. JOJ Group listom operátorom argumentovala tzv. povinnosťou „must carry“ povinnej retransmisie, nakoľko je bezplatne a voľne dostupná a má platnú celoplošnú licenciu. Rada pre vysielanie a retransmisiu sa však zastala operátorov, aktuálne znenie zákona im neprikazuje zaradiť stanicu do svojej ponuky. Vyvstala tak otázka, či má pre domáce televízie zmysel žiadať o televíznu licenciu na Slovensku a musieť tak spĺňať prísne mediálne zákony. Zahraničné televízie totiž vysielajú na základe licencií vydaných mimo SR a iba na základe toho, že ich operátori zaradili do svojej ponuky. Nemusia pritom spĺňať prísne kritériá, nemusia označovať programy prístupnosťou, ani obmedzovať ich vysielanie počas dňa. Túto povinnosť majú iba televízie so slovenskou licenciou. Takáto licencia vydaná na celoplošné vysielanie totiž vôbec televízii nezaručuje, že bude na domácom území šírená. Ak by naše domáce televízie ako Markíza, či JOJ vrátili domáce licencie a požiadali o licencie v zahraničí, nevzťahovali by sa na ne naše mediálne zákony a teda by neboli ani pokutovateľné. Dostali by sa tak na rovnakú čiaru ako ČT, RTL, CNN, Eurosport, AXN, Discovery a pod., ktoré sú u nás bežne dostupné a zároveň nespadajú pod slovenské regulačné zákony. Takýmto spôsobom vysiela napríklad stanica Music Box, ktorá zo dňa na deň zmenila svoje hudobné zameranie, nemusela však o to žiadať Radu pre vysielanie a retransmisiu, nakoľko svoju licenciu má prihlásenú v inej krajine.

Senzi TV aktuálne ponúkajú menšie káblové televízie a je dostupná cez pozemnú DVB-T. Diváci ju môžu sledovať aj na webe televízie senzi.sk, čoskoro by sa jej  pokrytie malo rozšíriť napríklad o IPTV operátorov Orange a Magio. Absentovať bude naďalej na satelite, nezaradí ju Skylink a zatiaľ ani Digi TV a ostatné satelitné platformy.

 

Čítať viac...
Nahor