Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

RTVS si objednáva prieskum rozhlasového trhu, overí formátovanie jej hlavných okruhov!

Telerozhlas si nechá u spoločnosti Median vypracovať vlastnú MML-TGI analýzu. V takmer mesiac trvajúcom prieskume sa chce zamerať na rozhlasový trh, pričom RTVS bude chcieť bližšie rozobrať aj vhodnosť súčasného formátovania jej kľúčových okruhov Rádio Slovensko, Rádio Regina a Rádio_FM.

Samotná mapovacia štúdia bude pozostávať z „analýzy a popisu súčasného stavu rozhlasového trhu Slovenskej republiky z pohľadu postojov, správania a hodnotenia vhodnosti formátovania jednotlivých programových služieb (Rádio Slovensko, Rádio Regina a Rádio_FM) s ohľadom na preferencie hudobných žánrov a na obsahové preferencie, vnímania analyzovaných rozhlasových programových služieb objednávateľa a definícií cieľových skupín,“ píše sa v zmluve. Analýza mediálneho správania v rámci rozhlasového trhu má prebehnúť na základe existujúcich dát, Median má pripraviť aj porovnanie dát v období 7 rokov.

Prieskum vyjde RTVS celkovo na 18 500 eur bez DPH. Realizovaný bude na vzorke 1000 respondentov, 800 z nich bude vzorkou celého Slovenska, 200 pre populáciu Bratislavského kraja.

Rádio Slovensko v ostatnom období predstavilo viacero zmien. Do jeho radov pribudlo niekoľko nových komerčných moderátorských značiek ako Dodo Kuriľák či Andrej Walner, z Expresu sa do rozhlasu presunul aj Richard Dedek. Od septembra 2015 Rádio Slovensko predstavilo celodenné prúdové vysielanie s výnimkou spravodajského pásma o 12 a 18-tej hodine. Na hlavnej stanici skončil legendárny formát Pozor, zákruta!, ktorý sa zmenil na týždenný magazín pre regionálne okruhy Rádia Regina. Od tohto roku sa zároveň rozhodla oživiť rannú reláciu Dobré ráno, Slovensko vytvorením moderátorským dvojíc.

Čítať viac...
Nahor