Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

RTVS oslavuje 90 a 60 rokov vysielania rozhlasu a televizie na Slovensku

Tento rok si rozhlas i televízia pripomínajú okrúhle výročia začiatkov vysielania, prvé rozhlasové vysielanie sa v slovenskom éteri ozvalo 3. augusta 1926.

Tento rok si rozhlas a televízia pripomínajú okrúhle výročia začiatkov vysielania. Prvé rozhlasové vysielanie sa v slovenskom éteri ozvalo 3. augusta 1926, bratislavské televízne štúdio začalo vysielať 3. novembra 1956.

RTVS počas roka prispôsobí svoju vizuálnu identitu a jubilejné výročie bude viditeľné nielen vo vysielaní RTVS,  ale aj v špeciálnej výzdobe priestorov budov rozhlasu a televízie, v zvukovej grafike rádií RTVS či v televíznej grafike, ktorá bude divákom obe výročia kontinuálne pripomínať. RTVS k výročiam pripravila jubilejné logo, ktoré dočasne nahradí aktuálne logo.  Jubilejné logo bude RTVS používať v internej a externej komunikácií počas celého roka. V interných kapacitách ho pripravilo kreatívne oddelenie Sekcie marketingu a komunikácie.

V priebehu roka sa odohrá séria galakoncertov a spomienkových podujatí za účasti významných osobností, ktoré sa nezmazateľne zapísali do histórie média.  V roku 2016 RTVS zrealizuje televízne záznamy štyroch koncertov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu (SOSR), v septembri sa 88. koncertná sezóna SOSR  otvorí slávnostným koncertom, ktorého dramaturgia bude zohľadňovať 90. výročie rozhlasového vysielania. V novembri budú SOSR, Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a Orchester ľudových nástrojov pri Slovenskom rozhlase účinkovať na špeciálnom galavečere venovanému 90. výročiu rozhlasového vysielania.

Verejnoprávny rozhlas a televízia si obe významné jubileá budú pripomínať počas celého roka 2016. Oslavy výročí sa začínajú práve dnes a pri tejto príležitosti nahradí programovú službu Rádio Klasika vysielanie Rádia Pyramída. Redaktori Rádia Pyramída budú vyberať z archívu tie najdôležitejšie nahrávky, ktoré zostavia do piatich dvojhodinových celkov. V rozhlasovom archíve sa napríklad objavila aj neobyčajná nahrávka z roku 1938. Je na nej zachovaný približne 20 minútový záznam komédie Ferka Urbánka Ratkovský poštár. Je unikátna najmä pre svoju obrovskú historickú hodnotu – zaznamenáva totiž dobu, keď sa rozhlasové hry vysielali naživo.

Rádio Slovensko každý pracovný deň vysiela novú rubriku venovanú osobnostiam rozhlasu pod názvom Rodinka rozhlasových a v rubrike Čo sa stalo s Robom Rothom si pripomína udalosti spojené s výročím. V priebehu roka Rádio Slovensko tiež pripravuje viacero špeciálnych podujatí.

Rádio Regina v kontexte osláv 90. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku pripravilo špeciálnu dramaturgiu obľúbených sobotných zábavníkov, v mesačnej periodicite bude vysielať Polstoročie humoru a poslucháčom rovnako ponúkne to najlepšie z rozhlasových zábavníkov pod názvom Zábava z archívu.

Rádio Devín odvysiela 80 premiérových polhodinových relácií, v ktorých predstaví osobnosti súčasného rozhlasu a televízie pod názvom Fokus  – rozhlas a Fokus – televízia. Spolu s Rádiom_FM Rádio Devín participuje aj na tohtoročnom podujatí Radio _Head Awards (11. – 13. 3. 2016), ktoré
k 90. výročiu rozhlasového vysielania pripravuje špeciálnu dramaturgiu.

RTVS bude na jubileá rozhlasu a televízie na Slovensku reflektovaťaj v televíznom vysielaní, pričom televízne oslavy vyvrcholia počas jesene. „Televízna časť RTVS k týmto významným výročiam pripravuje celý rad špeciálnych formátov. Diváci sa môžu tešiť napremiérové dokumenty, televízne zábavné šou s odkazom na históriu televízneho vysielania, ako aj na premiérovú tretiu sériu úspešného cyklu Fetiše socializmu s podtitulom Fetiše televízie. V tejto súvislosti budeme pokračovať v úspešnom projekte digitalizácie slovenskej televíznej klasiky a v priebehu tohto roka odvysielame ďalšie kultové diela v retušovanej a v remastrovanej podobe,“ povedal programový riaditeľ televízie Tibor Búza. RTVS v jubilejnom roku odvysiela aj množstvo premiérových slovenských koprodukčných filmov.

Pri príležitosti tohto významného výročia počínajúc dnešným dňom nahradí programovú službu Rádio Klasika vysielanie Rádia Pyramída. Redaktori Rádia Pyramída budú vyberať z archívu tie najdôležitejšie nahrávky, ktoré zostavia do piatich dvojhodinových celkov. Publicistické príspevky a najlepšie rozhlasové literárne a dramatické relácie  bude vyberať Marián Grebáč, klasickú hudbu bude mať na starosti Melánia Puškášová,  Tamara Chlebová sa bude venovať rozhlasovému humoru a hudobný blok v Rádiu Pyramída pripraví Marián Minárik. V publicistickom bloku poslucháči napríklad nájdu najdôležitejšie publicistické relácie, ktoré formovali rozhlasové vysielanie počas desaťročí vývoja rozhlasu (napr. Na modrej vlne, Pozor Zákruta!, Rádiomaják, Vec verejná, Rádiovíkend a ďalšie).  Do vysielania Rádia Pyramída budú zaradené  aj exkluzívne koncerty klasickej hudby v podaní svetových orchestrov a sólistov z archívu Európskej vysielacej únie. Za dramaturgiu vysielania bude zodpovedať Ľuboš Machaj, hlasom, ktorý bude poslucháčov celým programom sprevádzať, bude Ľuboš Černák.

„V roku, v ktorom si pripomíname rozhlasovú ´deväťdesiatku´, chceme poslucháčov zoznámiť s  najvýznamnejšími nahrávkami, ktoré rozhlasový archív uchováva. Preto sme sa  rozhodli obohatiť skladbu programových služieb Slovenského rozhlasu o špeciálne vysielanie internetového Rádia Pyramída, ktoré bude počas celého roka poslucháčom ponúkať to najlepšie, čo v priebehu uplynulých desaťročí rozhlasoví profesionáli vytvorili. Rádio Pyramída bude šírené digitálne, poslucháči vysielanie novej programovej služby  nájdu vo svojich počítačoch, mobiloch a tabletoch, ale aj v rámci satelitného  vysielania,“ hovorí riaditeľ rozhlasových programových služieb RTVS Vincent Štofaník.

Maratón, Humorikon, Apropos, Pod pyramídou ako aj ostatné nedeľné zábavníky, nahrávky z rozhlasových Silvestrov, to všetko patrí ku skvostom rozhlasového archívu. Osobnosti ako Stanislav Štepka, Milan Markovič, Milan Lasica a Július Satinský či Jaroslav Filip patria k tým, s ktorými sa poslucháči v humoristickej časti vysielania Rádia Pyramída budú stretávať najčastejšie.  V rozhlasovom archíve sa objavila aj neobyčajná nahrávka z roku 1938. Je na nej zachovaný približne 20 minútový záznam komédie Ferka Urbánka Ratkovský poštár. Je unikátna najmä pre svoju obrovskú historickú hodnotu – zaznamenáva totiž dobu, keď sa rozhlasové hry vysielali naživo.

TS RTVS

Čítať viac...
Nahor