Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

RTVS investuje milióny eur do modernizácie, o väčšinu sa stará jedna firma

Rozhlas a televízia Slovenska uzavrela tri veľké zákazky na modernizáciu jej technológií a pracovísk, dve z nich získala verejným obstarávaním firma Traco Systems a.s.

8 898 387 eur s DPH. To je spoločná suma troch veľkých zákaziek, ktoré uzatvorila RTVS v tomto roku v rámci postupnej modernizácie. Najnovšiu zo zákaziek získala spoločnosť Traco Systems a.s., ktorej cieľom je v sume maximálne 2 275 056 eur modernizácia strihovej aj zvukovej postprodukcie a taktiež skvalitnenie prostredia spravodajského tímu pri spracovávaní materiálov. „Systémy zabezpečujúce spravodajskú výrobu po hardvérovej a softvérovej stránke nezodpovedajú dnešným požiadavkám na rýchlu žurnalistickú prácu, spracovanie videa v kolaboratívnom prostredí a sú po hardvérovej stránke na hranici svojej životnosti. Staršie počítače nie sú schopné bezproblémovo spracovať video v HD rozlíšení a ich nezdieľaná disková kapacita je na dnešnú dobu nedostatočná. RTVS pri tom chce využiť už existujúce hardvérové a softvérové vybavenie,“ opísala dôvody nutnosti modernizácie RTVS v rámci podkladov verejného obstarávania. Cieľom projektu je (celá zmluva):

 • rozšíriť kapacitu existujúceho dátového úložiska Avid ISIS 7500
 • modernizovať spravodajské strižne a pripojiť ich k spomínanému centrálnemu dátovému úložisku
 • hardvérovo aj licenčne posilniť existujúci asset management Avid Interplay tak, aby zvládol pripojenie ďalších klientov
 • rozšíriť produkčné prostredie o možnosť strihu priamo na redaktorských počítačoch, na tzv. tenkých klientoch
 • prepojiť všetky spomínané produkčné technológie so spravodajským systémom NRCS Octopus
 • vytvoriť nové pracovisko centrálneho ingestu pre nahrávanie a vyhrávanie materiálu z produkčného systému
 • zabezpečiť playout pre vysielacie štúdio spravodajstva
 • zabezpečiť 100% dostupnosť systému vybudovaním samostatnej technologickej siete
 • vybavenie novej serverovne pre takto modernizovaný produkčný reťazec

Traco Systems a.s. má pre RTVS taktiež vybudovať centralizovaný systém tvorby, výroby a spracovania realtime renderovanej 3D grafiky. Ide o komplexný projekt veľkého rozsahu, ktorého súčasťou je aj vybudovanie virtuálneho štúdia. Plnenie projektu prebehne celkovo v piatich fázach. Súčasťou zmluvy je aj servis a údržba. Projekt v celkovej sume 3 037 174 eur zahŕňa (celá zmluva):

 • vybudovanie jednotného databázového prostredia pre centrálnu správu grafických assetov, funkčných predlôh, vyplnených funkčných predlôh a rôznych textových metadát za účelom maximálneho urýchlenia a zjednodušenia výroby, správy, opätovného využívania a zálohovania vyplnených údajov
 • vybudovanie centrálneho monitoringu celého systému, s grafickým rozhraním monitorujúcim vitálne funkcie všetkých častí systému, pre maximálne zefektívnenie jeho správy
 • vybudovanie autonómnej sieťovej infraštruktúry potrebnej pre vzájomné prepojenie všetkých výrobných, ovládacích a administratívnych častí celého systému, predpokladajúcej KVM ovládanie jednotlivých častí systému
 • vybudovanie 2 pracovísk pre grafických dizajnérov kreatívy
 • vybudovanie 1 pracoviska pre denných grafikov spravodajstva
 • zabezpečenie zdieľanej titulkovej a interaktívnej grafiky pre 8 štúdií s možnosťou tvorby grafických playlistov a video playlistov
 • zabezpečenie staničnej grafiky pre 3 vysielacie pracoviská
 • zabezpečenie interaktívnej grafiky pre výrobu počasia
 • zabezpečenie interaktívnej grafiky pre športové analýzy
 • zabezpečenie titulkovej grafiky pre 1 prenosový voz s možnosťou tvorby grafických playlistov a video playlistov
 • vybudovanie štvorkamerového virtuálneho štúdia

Tretím veľkým projektom RTVS je dobudovanie digitalizačného pracoviska v rámci Národného projektu Digitálna audiovízia. Tender vyhrala rakúska spoločnosť NOA Audio Solutions VertriebsgesmbH v celkovej sume 3 586 157 eur (celá zmluva).

V RTVS je v súčasnosti implementovaný systém NOA mediARC. Prevádzkované sú dve digitalizačné pracoviská NOA IngestLine Record, každá s tromi paralelnými analógovými prehrávačmi pre digitálny prepis, jedno pracovisko IngestLine CD Lector, pre rippovanie CD a samotný mediARC
obsahujúci databázu Oracle so schémou mediARC, file manager, host procesor, webové rozhranie, rozhranie na administráciu systému. V rámci projektu Digitálna audiovízia potrebuje RTVS existujúci systém NOA mediARC technologicky posilnený, aby zvládal zabezpečovať digitalizáciu zvukových nosičov pre potreby projektu za súčasného zachovania digitalizácie a spracovania zvukových nosičov pre interné potreby vysielania RTVS. Existujúci systém sa má zároveň rozšíriť o nové digitalizačné pracoviská s linkami pre digitalizáciu zvukovo-obrazových objektov a digitalizáciu sprievodnej dokumentácie tak, aby tieto novovybudované digitalizačné linky boli integrované s existujúcim centrálnym systémom NOA mediARC.

Čítať viac...
Nahor