Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Televízia

RTVS budúci rok otvorí na Slovensku tri kreatívne centrá. Pomôcť majú profesiám v kultúre

Po už schválených projektoch kreatívnych centier v Bratislave a Banskej Bystrici RTVS vybuduje aj tretie v Košiciach. Pomôcť majú k zvýšeniu zamestnanosti v kreatívnom a kultúrnom priemysle.

Vybudovanie všetkých troch kreatívnych centier RTVS umožní poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov – Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, ktorá je v gescii Ministerstva kultúry. Získanie finančných prostriedkov bolo podmienené úspechom v súťaži, kde v rámci konkurencie RTVS predložila a obhájila projekty s dôrazom na priestoru a podmienok pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu vo všetkých spomínaných regiónoch.

Zmluvy pre kreatívne centrá v Bratislave a v Banskej Bystrici podpísala RTVS ešte vlani, tento týždeň  podpísala zmluvy k nenávratnému finančnému príspevku aj pre kreatívne centrum Košiciach. Prostriedky na vybudovanie kreatívnych centier môže začať čerpať v tomto roku, pričom ich otvorenie je plánované v budúcom roku.

„Teší ma, že RTVS obhájila svoju víziu, ktorú vytvoril projektový tím a dostala tak príležitosť prispieť k rozvoju kultúrneho a kreatívneho priemyslu prostredníctvom kreatívneho centra aj na východe Slovenska. Verím, že aj v Košiciach a celom regióne tak pomôžeme rozvíjať tvorivý potenciál študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych odvetví, kreatívnych pracovníkov, umelcov, či ďalších subjektov pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle a zároveň tak vytvoríme inkubátor talentovaných pracovníkov aj pre RTVS,“ povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Kreatívne centrum v Košiciach bude vybudované v mestskej časti Košice – Juh v areáli Štúdia RTVS Košice, na prízemí́ jednej z 5 budov, ktoré́ sa v tomto areáli nachádzajú.

„Veľkou výhodou kreatívneho centra je fakt, že sa nachádza priamo v priestoroch Štúdia RTVS Košice. Vzniká tým veľký potenciál na reálne prepojenie teórie s praxou, a tiež najnovších technológií a tvorivých postupov s rokmi overenou profesionalitou a skúsenosťami. Keď k tomu prirátame už nadviazanú spoluprácu s vysokoškolským i stredoškolským prostredím, a takisto aj otvorenosť k spolupráci s kreatívnym prostredím nielen v regióne celého východného Slovenska, myslím si, že vytvárame základy niečoho stáleho, čo pretrvá a prinesie tak trvalé hodnoty a stabilné prostredie, ako aj nápady, inovácie a nové segmenty, ktoré audiovizuálne a kreatívne posunú ďalej celý náš región,“ hovorí riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala.

O čom je kreatívne centrum

Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice bude poskytovať rozsiahly komplex služieb zameraných na podporu rozvoja kreatívneho talentu a zručností prioritne v oblasti audiovízie pre viaceré profesijné zamerania, ako sú najmä kameraman, osvetľovač, zvukový majster, strihač, redaktor, režišér, (dabingovoví) herci a pod., ale aj pre úzko súvisiace profesie z oblasti grafického dizajnu, IKT a reklamy. V budove vzniknú rôzne priestory vybavené špičkovou technikou so zameraním na rozvoj zručností vo rôznych oblastiach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. V rámci podpory podnikania bude poskytovať službu zameranú na vytvorenie podnikateľského plánu, ako aj kreatívny inkubátor a prenájom priestorov a techniky. Tieto služby budú určené pre záujemcov o podnikanie, ktorí chcú pôsobiť v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Kreatívne centrum zároveň ponúkne aj prenájom priestorov a techniky pre podnikateľov aj začínajúcich podnikateľov.

Kreatívne centrum vznikne na Rastislavovej ulici v areáli RTVS v budove, ktorá pôvodne slúžila na prevádzkovo-administratívne účely štúdia RTVS v Košiciach. Na prízemnom podlaží ponúkne celkovú úžitkovú plochu 720 m2 v rámci ktorej budú návštevníkom k dispozícii pracovné dielne pre rôzne zvukové a obrazové práce, televízne štúdio, dabingové štúdio a maskérňa. Nebude chýbať ani coworkingové centrum, učebňa s projekciou či kaviareň, kuchynka, kancelárske priestory a sociálne zariadenia.

V kreatívnom centre bude vytvorených celkom 8 otvorených pracovných dielní zameraných na rozvoj kreatívneho talentu a zručností, a to prioritne v odvetví audiovízie. Návštevníkom bude k dispozícii otvorená pracovná dielňa zvuku, otvorená pracovná dielňa strihu umeleckých programov a grafiky, otvorená pracovná dielňa strihu spravodajstva a publicistiky, otvorená pracovná dielňa gradingu a retušu, otvorená pracovná dielňa Archív pre online, otvorená pracovná dielňa réžie a online vysielania, otvorená pracovná dielňa TV štúdio so scénou, otvorená pracovná dielňa Dabingové štúdio s réžiou (pracovisko dabingu). Pracovné dielne budú otvorené pre fyzické osoby nad 18 rokov (študentov, potenciálnych podnikateľov v oblasti KKP), SZČO, MSP a slobodné povolania, ktorí majú záujem oboznámiť sa a pracovať s novými technológiami a technikou a spracovať vlastné produkty za využitia pomoci mentora poskytujúceho individuálne a skupinové poradenstvo v rámci príslušnej otvorenej pracovnej dielne. Každá z vyššie uvedených otvorených pracovných dielní bude zároveň slúžiť aj ako otvorený inovačný ateliér, keďže vďaka špičkovej technike a technológiám, ako aj mentorom poskytujúcim poradenské a konzultačné služby, bude umožňovať aj prácu na inováciách v príslušnej oblasti profesijného zamerania.

Prostredníctvom programu podpora sieťovania bude kreatívne centrum podporovať aj vzájomné stretávanie a sieťovanie jednotlivých subjektov kultúrneho a kreatívneho priemyslu z relevantných odvetví a oblastí činnosti. Stretávať sa budú v rámci spoločnech workshopov a brunchov, na ktorých budú mať možnosť vytvárať a budovať medzisektorové vzťahy za účelom rozvoja spolupráce či výmeny poznatkov a skúseností.

Nosným programom kreatívneho centra budú podporné činnosti zamerané na zvyšovanie dopytu po kreatívnej tvorbe realizované prostredníctvom 3 služieb – otvorených prezentačných workshopov, digitálnych prezentácií, ako je výstavno-prezentačnej činnosti.

Začiatok výstavby nového Kreatívneho centra Štúdia RTVS Košice je plánovaný na 4. štvrťrok 2021 a do prevádzky by malo byť uvedené v prvom štvrťroku 2022.

Zdroj: RTVS

Čítať viac...
Nahor