Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Ringier preberá podiely spoločnosti Axel Springer v Maďarsku, Srbsku, na Slovensku, v Estónsku, Lotyšsku a Litve

Axel Springer sa bude zameriavať na veľké strategické a kľúčové trhy. Spolupráca Ringier a Axel Springer bude naďalej pokračovať v Poľsku a rozvíjať tento trh.

Ringier AG pokračuje v rozvoji svojho pôsobenia vo východnej Európe a rozširuje svoje medzinárodné portfólio digitálnej inzercie a digitálnych médií: S týmto cieľom preberá Ringier všetky podiely spoločnosti Axel Springer v Maďarsku, Srbsku, na Slovensku a v pobaltských štátoch Estónsko, Lotyšsko a Litva. Na Slovensku ostáva zakladateľ spoločnosti aj naďalej menšinovým vlastníkom. V ostatných krajinách bude skupina Ringier vlastniť 100 percentné podiely. V rámci svojej stratégie rastu, sa Axel Springer zameria na digitálne podnikanie na veľkých strategických trhoch. Investičné ťažisko spoločnosti, v segmente spravodajských médií, sa bude sústrediť na Nemecko, USA a Poľsko. Z tohto dôvodu bude spoločný podnik Ringier a Axel Springer v Poľsku pokračovať v nezmenenej podobe.

Od založenia Ringier Axel Springer Media AG v júli 2010 sa spoločný podnik Ringier AG a Axel Springer SE vypracoval na jednu z najväčších a najmodernejších mediálnych spoločností v strednej a východnej Európe, pričom zamestnáva viac než 3 100 spolupracovníkov. Jeho rozsiahle portfólio zahŕňa viac ako 200 produktov v digitálnej a tlačenej forme. V prvom polroku 2021 predstavovali digitálne činnosti podiel na očistenom ukazovateli EBITDA približne 85 percent.

Ringier pokračuje vo svojej premene na medzinárodnú a diverzifikovanú mediálnu spoločnosť

Nadobudnutím podielov spoločnosti Axel Springer v spoločných podnikoch v Maďarsku, Srbsku, na Slovensku, v Estónsku, Lotyšsku a Litve, pokračuje Ringier v napĺňaní svojej stratégie rastu a investícií v oblasti digitálnej inzercie a mediálnych značiek. Touto významnou investíciou posilňuje Ringier, svoje aktuálne činnosti v Rumunsku a Bulharsku.

Marc Walder, CEO Ringier AG: «Prevzatie podielov Axel Springer v Maďarsku, Srbsku, na Slovensku a v pobaltských štátoch je významný míľnik vo vývoji našej spoločnosti. Touto transakciou sa hlásime k svojmu dlhodobému záväzku ako moderný mediálny investor vo východnej Európe. Portfólio týchto krajín, ktoré sa k nám ideálne hodí, posilní dynamiku spoločnosti Ringier. Navyše poskytujú Srbsko, Slovensko a Maďarsko vhodnú základňu na rozvoj našej digitálnej stratégie v športových médiách. Zároveň ma teší, že v Poľsku budeme s Axel Springer pokračovať s našimi médiami a digitálnou inzerciou. Čakajú nás ďalšie spoločné investície na tomto veľkom a atraktívnom trhu.»

Axel Springer stanovuje priority svojej stratégie rastu

Axel Springer sa aj naďalej zameriava na svoju dlhodobú stratégiu rastu. Jeho cieľom je stať sa svetovým lídrom v digitálnej žurnalistike a digitálnej inzercii. Okrem výrazných investícií do rastových oblastí, si to vyžaduje aj jasné zameranie na veľké, strategické a kľúčové trhy. V segmente spravodajských médií je už teraz centrom, portfólio v Nemecku, USA a Poľsku, ktoré sú už významne zdigitalizované.

Jan Bayer, President News Media, Axel Springer SE: «Počas jedenástich rokov sme spolu s Ringierom vybudovali z Ringier Axel Springer Media AG jeden z najúspešnejších podnikov v strednej a východnej Európe, so silnými spravodajské značkami a úspešnou digitálnou inzerciou. V rámci našej stratégie rastu, sa budeme teraz sústrediť na naše strategické oblasti a veľké trhy. Sem patrí aj Poľsko s približne 40 miliónmi ľudí. Tu budeme v spolupráci s Ringier aj naďalej digitalizovať a rozvíjať našu žurnalistickú ponuku, ako aj inzerciu. Chcel by som srdečne poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom v Maďarsku, na Slovensku, v Srbsku, Estónsku, Lotyšsku a Litve, ako aj všetkým zo spoločnosti Ringier, za skvelú spoluprácu v uplynulých rokoch.»

Pokračovanie spoločného podniku v Poľsku

Ako partneri v spoločnom podniku, sa Axel Springer a Ringier vo východnej Európe zamerajú výlučne na poľský trh. Títo partneri tam už mnoho rokov spoločne prevádzkujú značky s vysokými príjmami, ako aj EBITDA. Mark Dekan ako generálny riaditeľ spoločného podniku zaručuje kontinuitu vo vedení.

«Keď sme v roku 2010 spustili spoločný podnik, s takmer výhradne printovým portfóliom (97 percent zisku), bolo našou víziou priviesť lokálne printové značky do digitálneho prostredia ako silných hráčov. Naše digitálne produkty nám dnes prinášajú približne 70 percent obchodu a 85 percent príjmov. Spolu sme do digitálneho veku úspešne priviedli nielen existujúce mediálne značky, ale vybudovali sme aj nové vedúce mediálne a inzertné značky, ktoré dnes tvoria najrelevantnejšie produkty na svojich trhoch. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku a pobaltských krajinách za ich nasadenie, nadšenie a trvalú ochotu ísť ďalej, než len po cieľovú čiaru. Zároveň sa teším na ďalší rozvoj našich činností na najväčšom trhu v regióne, spolu s poľským tímom a partnermi nášho spoločného podniku,» povedal Mark Dekan, CEO Ringier Axel Springer Media AG a CEO Ringier Axel Springer Polska.

V rámci spoločného podniku Ringier Axel Springer Media AG, ktorý bol založený v júli 2010, vstúpila spoločnosť Axel Springer na trhy v Poľsku, Českej republike a Maďarsku. Spoločnosť Ringier sa na podnikaní podieľala v Srbsku, na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku.

Dokončenie prevzatia

Prevzatie akciových podielov sa má dokončiť v priebehu roka 2021. Výkon transakcie je podmienený súhlasom príslušných miestnych protimonopolných úradov. Obe strany sa dohodli zachovať o kúpnej cene a ocenení prevzatých podielov podniku mlčanlivosť.

Čítať viac...
Nahor