Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Riaditeľa Kancelárie Rady zvolili v Bruseli za podpredsedu ERGA

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD., riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu bol včera na plenárnom zasadnutí ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services) v Bruseli zvolený za podpredsedu ERGA. „Výsledok voľby považujem za ocenenie našej dlhoročnej práce, prejav dôvery spolupracovníkov a veľký úspech Slovenskej republiky, ale predovšetkým ho vnímam ako zodpovednú úlohu pokračovať v našich medzinárodných aktivitách,“ zhodnotil Ľ. Kukliš.  V roku 2016 bol riaditeľ Kancelárie Rady poverený vedením medzinárodného tímu pracovnej skupiny ERGA zriadeného s cieľom sumarizovať a vyhodnocovať poznatky o ochrane maloletých v celoeurópskom kontexte. „Zvolenie za podpredsedu pre mňa znamená vyjadrenie spokojnosti predstaviteľov ERGA s našim doterajším pôsobením a záväzok ďalej ho skvalitňovať,“ doplnil Ľ. Kukliš.

ERGA je poradným orgánom Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií, ktorý združuje vrcholných predstaviteľov regulačných orgánov zo všetkých členských štátov EÚ. Európskej komisii radí ERGA najmä v otázkach súvisiacich s implementáciou smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS), ktorá prechádza procesom revízie, ale aj v iných témach z oblasti AVMS v rozsahu kompetencií Európskej komisie. Zároveň vytvára platformu pre vzájomnú spoluprácu európskych mediálnych regulátorov a výmenu ich pozitívnych skúseností a poznatkov z regulačnej praxe.

Na včerajšom plenárnom zasadnutí si ERGA zvolila tiež nového predsedu, ktorým sa opätovne stala predsedníčka holandského regulačného orgánu (Commissariaat voor de Media) Madeleine de Cock Buning. Na pozíciu podpredsedu bol popri riaditeľovi Kancelárie slovenskej Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolený aj podpredseda chorvátskeho regulačného úradu (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) Damir Hajduk.

TS RVR

Čítať viac...
Nahor