Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Televízia

Reportážou o „opitom lekárovi“ sa už začala zaoberať Rada! Joj dostala pokutu za Čvirikovú v súťaži

Pravidelná novoročná súťaž Joj o štartovací balíček ochudobnila televíziu o ďalšie peniaze. Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že svojím obsahom naplnila formu reklamného vysielania a z toho dôvodu v nej nesmie účinkovať tvár spravodajstva. Súťažou sprevádzala Lenka Čviriková-Hriadelová. Rovnako bol Štartovací balíček posúdený ako telenákup, ktorý sa zarátava do času vyhradeného pre reklamu v hodinu a dňa 14. januára 2015 tento limit televízia prekročila.

Rada sa tiež začala zaoberať reportážou Mareka Vnenčáka v Televíznych novinách „Zvláštne správanie lekára“, ktorou na konci marca pobúril novinárov aj divákov. Televízii nevyšiel ani druhý pokus o spracovanie rovnakej témy.

Kompletný výstup zasadnutia z dňa 23. 6. 2015, na ktorom Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 9 500 eur vysielateľovi MAC TV, s. r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 3 ZVR (zákaz účinkovania hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a spravodajsko-publicistických programov v reklame a telenákupe), ku ktorému došlo v dňoch 14., 15. a 18. 2015 a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 14. 1. 2015 odvysielaním komunikátov propagujúcich súťaž Štartovací balíček TV JOJ, ktoré naplnili definíciu telenákupného šotu;
 • uložila sankciu – pokutu 7 500 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 11. 12. 2014 o 15:32 hod a 12. 12. 2014 o 15:33 hod odvysielaním seriálu Dva a pol chlapa, ktorý vysielateľ označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti
  s vysielaním programu Miami Vice dňa 17. 1. 2015, ktorého piaty 30-minútový časový úsek dvakrát prerušil zaradením reklamy;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV Stream s.r.o. (programová služba tv Piešťany) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 3. – 7. 12. 2014;
 • začala správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) a § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku Zvláštne správanie lekára v programe Televízne noviny dňa 31. 3. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu 5 proti 5 zo dňa 7. 4. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním komunikátov, ktoré mohli byť upútavkami na programy Kredenc a Chart Show,
  a dňa 6. 4. 2015 komunikátov, ktoré mohli byť upútavkami na programy Búrlivé víno a Need for Speed;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 ZVR (zákaz reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje okrem vymedzeného času) v súvislosti s vysielaním reklamu na alkoholický nápoj Strongbow dňa 15. 4. 2015 o cca 19:52 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť
  a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 13. 4. 2015 odvysielaním komunikátu informujúceho o službe divano a § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Rodinka na výlete ktorého tretí 30-minútový časový úsek dvakrát prerušil zaradením reklamy;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi D.EXPRES, k. s. (programová služba Expres) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 (zákaz skrytej mediálnej komerčnej komunikácie), ku ktorému došlo v dňoch 24. – 26. 3. 2015v rámci programu Mišo a Mona Hemendex, v ktorých odzneli sponzorské odkazy spoločnosti Prima banka;
 • uznala za neopodstatnené 19 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj
 • sťažnosť na komunikát propagujúci dezodorant AXE Black, v ktorej sťažovateľ namietal porušenie jazykového zákona použitím nespisovného výrazu „kľud“ (MAC TV s.r.o., JOJ)
 • sťažnosti na neprimeranú klasifikáciu podľa JSO v programoch Da vinciho kód vysielanom 5. 4. 2015 (RTVS, Jednotka), Milujeme víkend vysielanom 2. 5. 2015 (D.EXPRES, k.s., EXPRES), Rodinka na výlete vysielanom 13. 4. 2015 (MAC TV s.r.o., WAU), Teror v škole vysielanom 29. 3. 2015 (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV DOMA), NCIS – Námorný vyšetrovací úrad vysielanom 31. 3. 2015 (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA), Koniec lží vysielanom 2. 4. 2015 (RTVS, Jednotka) a upútavky na program Hľadá sa Nemo dňa 6. 4. 2015 (MAC TV s.r.o., JOJ);
 • sťažnosti voči vysielaniu desiatich programov vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., ktorými sťažovateľ namietal voči prekročeniu povoleného vysielacieho času vyhradeného na vysielanie reklamy resp. nedodržaniu povinnosti zreteľne oddeliť vysielanú reklamu od ostatného programu.
Čítať viac...
Nahor