Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Televízia

Reklamný trh v roku 2013 posilnil, najväčší nárast v televíziách a novinách

Napriek neustále panujúcej kríze dokázal reklamný trh v roku 2013 posilniť, takmer 70 %  z celkového objemu reklamy zhltla televízia, napriek čiernym prognózam o budúcnosti novín v roku 2013 ich výnosy z reklamy rástli.

Oficiálne výdavky do reklamy vzrástli v roku 2013 o 8 percent a dosiahli úroveň takmer 1039 mil. eur. Vyplýva to z monitoringu reklamných výdavkov Media Intelligence spoločnosti TNS Slovakia. Monitoring Media Intelligence vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje bartre, zľavy a bonusy.

Najviac potiahli nárast reklamných výdavkov investície do televíznej reklamy, najvýraznejší prepad bol zaznamenaný pri kinoreklame (-19,2 percenta). Vzhľadom na 68-percentný podiel televízie v mediamixe tradičných médií bol nárast výdavkov o 12 percent v tomto médiu najvýznamnejším faktorom pre nárast celkového objemu reklamy. Pozitívny vývoj zaznamenala aj printová reklama, presnejšie reklama v novinách. Všetky ostatné médiá v roku 2013 medziročne poklesli.

vydavky reklamy 2013

dlzka spotov 2013

Vo všeobecnosti možno povedať, že objem reklamného priestoru sa v roku 2013 zvýšil. Jeho vývoj v jednotlivých médiách bol však rôzny. Nárast výdavkov do reklamy v novinách bol viac ako dvojnásobný (9,6 percenta) v porovnaní s nárastom počtu predaných inzertných strán (4,2 percenta). Naopak, časopisy napriek nepatrnému nárastu počtu predaných inzertných strán zaznamenali mierny pokles výdavkov do reklamy. Rádiá odvysielali približne rovnaký objem reklamného času ako rok predtým, pričom výdavky do reklamy poklesli. A televízie odvysielali o 16 percent reklamného priestoru viac, pričom výdavky do reklamy rástli, ale rástli pomalšie (o 12 percent).

Najviac investícií alokovali zadávatelia do reklamy bánk. Banky sa udržali na čele rebríčka aj v roku 2013, keď investovali do reklamy o takmer štvrtinu viac ako v roku 2012. Nasledovali ich telekomunikačné služby a na tretej pozícii to bola kategória lieky, ktorá si vymenila pozíciu s kategóriou autá. Kým v kategórii lieky sa minulo medziročne o takmer tretinu viac, v kategórii áut došlo v roku 2013 k poklesu výdavkov do reklamy. Päticu najviac spendujúcich kategórií uzatvára kategória maloobchod.

top 5 2013

TOP 10 zadávateľov investovalo do reklamy takmer štvrtinu (24 percent) z celkového objemu reklamných výdavkov v roku 2013. 9 z 10 zadávateľov sa umiestnilo v tomto rebríčku aj v roku 2012. Nováčikom v rebríčku TOP 10 je zadávateľ Tesco Stores, ktorý medziročne zvýšil výdavky do reklamy o takmer 24 percent. Z TOP 10 vypadla Škoda Auto Slovensko, ktorá sa dostala na 14.miesto.

V top 10 značiek sa nachádzajú aj 4 banky, 2 obchodné reťazce a 1 automobilka. Najvýraznejší medziročný nárast bol zaznamenaný pri značke Prima banka. Za výraznou reklamnou podporou stojí fakt, že Prima banka vstúpila na trh len v roku 2012 a rok 2013 sa niesol v znamení budovania znalosti značky. Škoda bola jedinou značkou, na reklamu ktorej sa minulo medziročne menej (- 8 percent).

top 10 zadavatelov 2013

top 10 znaciek 2013

Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje  bartre, bonusy a agentúrne provízie. TNS Slovakia aktuálne monitoruje 9 celoštátnych televíznych a 5 celoštátnych rozhlasových staníc, viac ako 120 printových titulov s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 382 domén druhej a tretej úrovne a preberá údaje o reklame od 10 out-of-home agentúr, 2 kino spoločností a 1 mediálneho zastupiteľstva (zastrešuje 33 tematických TV staníc).

Tlačová správa: TNS Slovakia

Čítať viac...
Nahor