Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Reklama v televízii dostáva nové pravidlá: Brejky budú flexibilné, zmena pri prerušovaní správ či filmov!

Novela prijatá na úrovni Európskej únie zmení narábanie s reklamnými prestávkami aj na Slovensku.

Dlho očakávaná novela smernice o audiovizuálnych službách je na svete. Rada Európskej únie schválila nové pravidlá pre reklamu v televízii ale aj online platformách, ktorá by v jednotlivých členských krajinách mala byť implementovaná najneskôr do dvoch rokov.

Najvýznamnejším bodom novely je zrušenie hodinového limitu reklamy, ktorý bol dosiaľ 12 minút. Televízie ho zväčša rozdeľovali do dvoch pravidelných šesťminútových prestávok, ktorým často patril stabilný čas v jednotlivej hodine. Tento limit televízie obmedzoval v narábaní s jednotlivými brejkami a práve uvoľnenie rúk vysielateľom a väčšie naplnenie požiadaviek zadávateľov má za cieľ úprava smernice.

Po novom budú televízie limitované percentuálnym podielom reklamy v jednotlivých časových úsekoch. Od 6:00 do 18:00 a od 18:00 do 24:00 to bude maximálne 20 % reklamy z celkového vysielania. Na množstve reklamy v televízii sa tak táto zmena neprejaví, televízie boli aj dosiaľ limitované rovnako. Televízie si však po novom budú môcť rozhodnúť, do ktorého časového pásma umiestnia koľko reklamy. Aby nedošlo k presýteniu reklamným vysielaním v najlukratívnejšom večernom čase, je otvorené aj prijatie obmedzení týkajúcich sa napríklad prime-time.

Novela zároveň upravuje vysielanie reklamy v spravodajstve a televíznych filmoch. Po novom budú môcť televízie brejky zaradiť v polhodinových intervaloch, reklamu tak môžu odvysielať každých 30 minút. Vysielanie Televíznych novín či spravodajstva Joj to neovplyvní, televízie už teraz dodržujú podobný odstup. Zviažu sa im však ruky v prípade, ak budú chcieť s reklamou experimentovať, čoho sme boli svedkami v minulosti. Toto obmedzenie sa nebude týkať seriálov ani dokumentov.

Čítať viac...
Nahor