Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Rádio

Rádio Regina v Bratislave s novým vysielacím štúdiom

Rádio Regina v Bratislave začalo v pondelok vysielať z vynovených priestorov. Ich prestavba trvala takmer štyri mesiace. Nové štúdio je vybavené modernou technikou, ktorá má spĺňať všetky profesionálne parametre.

Proces obnovy vysielacích priestorov rozhlasu sa začal v roku 2012 rekonštrukciou centrálneho prepojovača a vybudovaním spoločnej serverovne. Táto investičná akcia umožnila ďalej rozvíjať technológiu AoIP (Audio Over IP), nakoľko sú na ňu naviazané všetky vysielacie aj produkčné pracoviská. „Použitie novej digitálnej technológie zvýšilo efektívnosť celého procesu rozhlasového vysielania a zároveň umožnilo vyšší komfort práce pre pracovníkov, ktorí sa na ňom podieľajú,“ povedal vedúci Odboru rozhlasovej techniky Igor Zachar.

„Postupná obnova technických priestorov v obrátenej pyramíde je po vyše 30 rokoch od jej odovzdania do užívania nevyhnutná a zďaleka nie je na konci,“ avizoval riaditeľ Sekcie rozhlasových programových služieb Michal Dzurjanin.

„Tak, ako je doma dôležitá obývačka, kde sa stretávame s blízkymi, tak je pre nás dôležitá naša obývačka, ktorou je vysielacie pracovisko. Moderátori, redaktori, technici – všetci sa musia cítiť príjemne, aby dokázali túto atmosféru dostať aj do éteru. A príjemne sa musia cítiť aj naši hostia, ktorí denne do vysielania chodia,“ poznamenal šéfdramaturg Rádia Regina Západ, Marcel Hanáček.

TS RTVS

Čítať viac...
Nahor