Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Rádio

Rádiá získali desať voľných rozhlasových frekvencií

Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes rozhodla o pridelení desiatich z dvanástich voľných rozhlasových frekvencií zaradených do jesenného výberového konania. Rozhodovanie o frekvencii 88,2 MHz Žilina Rada odročila, keďže jediný uchádzač o jej pridelenie, vysielateľ RADIO ONE, s.r.o. zatiaľ Rade nedodal všetky požadované dokumenty. Konanie vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz Trnava Rada zastavila, pretože sa o ňu uchádzali len vysielatelia, ktorým z technických dôvodov nemohla byť pridelená. Podľa stanoviska Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je prideliteľná len spoločnosti GES Slovakia s.r.o., ktorá frekvenciu koordinovala.    

GES Slovakia s.r.o. koordinovala aj frekvenciu 91,7 MHz Bratislava – Dúbravka, o ktorú mali záujem dvaja vysielatelia. Rada rozhodla o jej pridelení spoločnosti T.W. Rádio s.r.o., ktorá pre vysielanie svojho Rádia 7 získala tiež frekvencie v Košiciach a Žiline. Ostatní siedmi úspešní uchádzači jesenného výberového konania získali po jednej frekvencii, medzi nimi aj spoločnosť Trnavská produkčná s.r.o., ktorej Rada zároveň s frekvenciou 103,9 MHz Trnava pridelila aj licenciu na vysielanie nového lokálneho rádia TRNAVA ROKS.

Zoznam všetkých frekvencií a úspešných uchádzačov jesenného výberového konania:

Lokalita Frekvencia [MHz] Vysielateľ
Bratislava – Dúbravka 91,7 T.W.Rádio s.r.o.
Košice 88,6 T.W.Rádio s.r.o.
Lendak 92,9 Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Nitra 93,6 Rádio WOW s.r.o.
Nitra 104,1 C.S.M. group s. r. o.
Poprad 90,3 Best FM Media spol. s r.o.
Poprad 91,7 Marek Petráš
Spišská Nová Ves 101,9 Rozhlas a televízia Slovenska
Trnava 97,6 zastavené konanie
Trnava 103,9 Trnavská produkčná s.r.o.
Žilina 88,2 odročené konanie
Žilina 101,0 T.W.Rádio s.r.o.

TS RVR

Čítať viac...
Nahor