Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Rádio

Rada udelila výnimky na kvóty pre slovenskú hudbu aj trom okruhom Slovenského rozhlasu. Platia rok

O udelenie výnimky v súvislosti s povinnosťou hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel požiadal Radu pre vysielanie a retransmisiu verejnoprávny vysielateľ pre tri svoje rozhlasové okruhy. Rada vyhovela všetkým žiadostiam Rozhlasu a televízie Slovenska; udelené výnimky sa vzťahujú na Rádio Patria, Rádio Devín a Rádio Pyramída.

Na základe udelenej výnimky nebude musieť dodržiavať RTVS stanovený podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní Rádia PatriaRádia Devín. Pre Rádio Pyramída v súlade so žiadosťou vysielateľa platí len čiastočná výnimkaz podielu nových slovenských hudobných diel.

 Výnimky Rada vysielateľom udelila na obdobie roka 2018. Na ostatných programových okruhoch je verejnoprávny vysielateľ povinný dodržiavať zákonom stanovený podiel slovenskej hudby, ktorá má tvoriť 35 percent vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, pričom jednu pätinu z nich majú tvoriť nové diela. Do podielu sa zarátavajú len skladby odohrané medzi 6. hodinou ráno a polnocou.

TS RVR

Čítať viac...
Nahor