Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Rada udelila dvom televíziám licencie na vysielanie

Na zasadnutí z dňa 16. decembra 2014 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby BetX TV spoločnosti JUNIOR GAME spol. s r.o., Bratislava;
 • udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV REGION Záhorie spoločnosti TV REGION spol. s r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu 10 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy
  a telenákupu) v súvislosti s tým, že dňa 15. 4. 2014 odvysielal komunikát Sexy výhra, ktorý neobsahoval jednoznačné a presné inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy, keďže inštrukcie moderátorky k riešeniu zadania boli v rozpore s výsledkom zverejneným v závere hry a v dňoch 15. a 16. 4. 2014 odvysielal komunikát Sexy výhra, ktorý obsahoval zavádzajúce informácie o volaní do súťaže;
 • uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 3. 6. 2014 v čase o cca 17:28 hod odvysielal program Reflex označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval scény zobrazujúce sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré je prezentované ako forma zábavya mal byť preto označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. za porušenie § 16 ods. 3 písm. m) ZVR v súvislosti s tým, že neviedol štatistiku
  o odvysielanom programe televíznych programových služieb TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO vrátane vyhodnotenia podielu nových diel za mesiace apríl a máj 2014 a nedoručil ju v stanovenej lehote Rade;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. za porušenie § 16 ods. 3 písm. m) ZVR v súvislosti s tým, že neviedol štatistiku o odvysielanom programe programových služieb JOJ, JOJ PLUS, WAU vrátane vyhodnotenia podielu nových diel
  za mesiace apríl, máj a jún 2014 a nedoručil ju v stanovenej lehote Rade;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských
  a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Prostitútky okrádajú štát dňa 16. 9. 2014 v programe Správy TA3.
Čítať viac...
Nahor