Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Rada tentoraz rozdala pokuty iba Joj

Na zasadnutí dňa 25.4.2017 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 6. 11. 2016 v čase od 12:00 do 12:59 odvysielaním reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
  • uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s vysielaním programov Česko Slovensko má talent a Neuveriteľné svetové talenty dňa 23. 10. 2016 a za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Česko Slovensko má talent dňa 23. 10. 2016;
  • uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Uhádni môj vek dňa 11. 9. 2016;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) a 18aa ods. 1 písm. c) ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti vysielaním doplnkovej obsahovej služby – titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím k program Súdna sieň dňa 16. 2. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu 112 dňa 5. 2. 2017 o cca 8:31 hod, ktorý značil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Hriešny tanec dňa 12. 2. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. (programová služba Rádio One Retro) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 98,5 MHz Brezno na účely, na ktoré mu bola pridelená;
  • uznala za neopodstatnené 11 sťažnosti resp. ich časti.
Čítať viac...
Nahor