Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Rada rozhodla: Expres vulgárny nebol

Rada pre vysielanie a retransmisiu na zasadnutí dňa 13. januára 2015:

  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi EAST MEDIA, s.r.o. (programová služba Televízia Východ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 23. 5. 2014 v čase od 12:00 do 15:00 hod a zo dňa 24. 5. 2014 v čase od 19:00 do 22:00 hod;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
    a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov
    a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Predvolebné hry v programe Televízne noviny dňa 12. 1. 2014;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 22. 11. 2014 v čase od 22:00 do 23:00 hod a v čase od 23:00 do 00:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Lotos Plus, s.r.o. (programová služba Žilinská televízia FENIX) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR (vysielanie v rámci volebnej kampane v súlade s osobitými predpismi), ku ktorému došlo dňa 2. 11. 2014 odvysielaním programu Komunálne voľby 2014;
  • uznala za neopodstatnené 6 sťažností resp. ich častí; vrátane sťažnosti na vysielanie programu Hemendex (vysielateľ D.EXPRES, k.s., programová služba EXPRES) dňa 28. 10. 2014, v ktorej sťažovateľ namietal voči opakovanému odvysielaniu hrubého vulgarizmu.
Čítať viac...
Nahor