Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

RVR

Rada posúdila žiadosti o výnimky na uplatňovanie kvóty pre slovenskú hudbu

O udelenie výnimky týkajúcej sa povinnosti hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel požiadali Radu pre vysielanie a retransmisiu verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska pre svoje tri programové okruhy a šiesti komerční vysielatelia. Rada rozhodla o všetkých do dnešného dňa doručených žiadostiach na dnešnom zasadnutí. Výnimky, ktoré udelila v minulosti sú platné už len do konca roka 2018.

Traja komerční vysielatelia a verejnoprávny RTVS pre svoje dve programové služby požiadali Radu o udelenie výnimky z povinnosti vyhradiť najmenej 25% (RTVS 35 %) času vysielania hudobných diel slovenským hudobným dielam. Ostatní traja komerční vysielatelia a vysielateľ RTVS pre jednu programovú službu, žiadali len čiastočnú výnimku, a to dodržiavanie podielu 20 % z času vysielania vyhradeného pre slovenské hudobné diela novým slovenským hudobným dielam.

Rada zamietla všetky žiadosti o výnimky. Z tohto dôvodu sú vysielatelia povinní dodržiavať zákonom stanovený podiel slovenskej hudby, ktorá má tvoriť štvrtinu vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, pričom jednu pätinu z nich majú tvoriť nové diela. Do podielu sa zarátavajú len skladby vysielané medzi 6. hodinou ráno a polnocou.

Prehľad rozhodnutí o jednotlivých žiadostiach a udelených výnimkách:  

Žiadateľ Slovenské diela Nové slovenské diela
Rádio Best FM Best FM Media spol. s r.o. nepožiadal zamietnutá
ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO Radio ON s.r.o. zamietnutá zamietnutá
Rádio Vlna CORPORATE LEGAL, s. r. o. zamietnutá zamietnutá
Radio Patria Rozhlas a televízia Slovenska zamietnutá zamietnutá
Rádio Devín Rozhlas a televízia Slovenska zamietnutá zamietnutá
Rádio Pyramída Rozhlas a televízia Slovenska nepožiadal zamietnutá
Radio One Rock RADIO ONE ROCK, s.r.o. nepožiadal zamietnutá
Radio One Retro RADIO ROCK, s.r.o. nepožiadal zamietnutá
Rádio Anténa Rock GES Slovakia, s.r.o. zamietnutá zamietnutá
Čítať viac...
Nahor