Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

RVR

Rada posúdila žiadosti o výnimky na uplatňovanie kvóty pre slovenskú hudbu

O udelenie výnimky týkajúcej sa povinnosti hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel požiadali Radu pre vysielanie a retransmisiu verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska pre svoje tri programové okruhy a šiesti komerční vysielatelia. Rada rozhodla o všetkých do dnešného dňa doručených žiadostiach na dnešnom zasadnutí. Výnimky, ktoré udelila v minulosti sú platné už len do konca roka 2018.

Traja komerční vysielatelia a verejnoprávny RTVS pre svoje dve programové služby požiadali Radu o udelenie výnimky z povinnosti vyhradiť najmenej 25% (RTVS 35 %) času vysielania hudobných diel slovenským hudobným dielam. Ostatní traja komerční vysielatelia a vysielateľ RTVS pre jednu programovú službu, žiadali len čiastočnú výnimku, a to dodržiavanie podielu 20 % z času vysielania vyhradeného pre slovenské hudobné diela novým slovenským hudobným dielam.

Rada zamietla všetky žiadosti o výnimky. Z tohto dôvodu sú vysielatelia povinní dodržiavať zákonom stanovený podiel slovenskej hudby, ktorá má tvoriť štvrtinu vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, pričom jednu pätinu z nich majú tvoriť nové diela. Do podielu sa zarátavajú len skladby vysielané medzi 6. hodinou ráno a polnocou.

Prehľad rozhodnutí o jednotlivých žiadostiach a udelených výnimkách:  

ŽiadateľSlovenské dielaNové slovenské diela
Rádio Best FMBest FM Media spol. s r.o.nepožiadalzamietnutá
ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIORadio ON s.r.o.zamietnutázamietnutá
Rádio VlnaCORPORATE LEGAL, s. r. o.zamietnutázamietnutá
Radio PatriaRozhlas a televízia Slovenskazamietnutázamietnutá
Rádio DevínRozhlas a televízia Slovenskazamietnutázamietnutá
Rádio PyramídaRozhlas a televízia Slovenskanepožiadalzamietnutá
Radio One RockRADIO ONE ROCK, s.r.o.nepožiadalzamietnutá
Radio One RetroRADIO ROCK, s.r.o.nepožiadalzamietnutá
Rádio Anténa RockGES Slovakia, s.r.o.zamietnutázamietnutá
Čítať viac...
Najčerstvejšie témy

Odporúčame

Facebook

Nahor