Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Rada opäť zasadala, pokutami šetrila

Na zasadnutí dňa 23. 2. 2016 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • uložila sankciu – pokutu 600 eur prevádzkovateľovi retransmisie SWAN, a.s. za porušenie 17 ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorej došlo tým, že v čase vykonania merania poskytoval retransmisiu programových služieb ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 bez súhlasu pôvodného vysielateľa;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie KABEL TELEKOM, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorej došlo tým, že v čase vykonania merania poskytoval retransmisiu programových služieb HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD, Minimax, Disney Channel, Sport1, AMC, Šlágr TV, ČT24, Noe TV, Nova Sport HD, Sport 2 HD a Sport 1 HD bez súhlasu pôvodného vysielateľa;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 5. 12. 2015 o cca 16:47 hod a dňa 6. 12. 2015 o 10:01 hod odvysielal program Peklo v Ríme označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 26. 12. 2015 o cca 19:41 hod odvysielal program Profesionáli označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), v súvislosti s tým, že dňa 19. 12. 2015 v čase od 21:00 do 22:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako povolených 12 minút;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 27. 11. 2015;
  • uznala za neopodstatnené 6 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj sťažnosť na rozhlasový reklamný spot spoločnosti Hornet autosklo, ktorá podľa sťažovateľa zosmiešňuje príslušníkov českého národa a porušuje jazykový zákon (D.EXPRES, k.s., EXPRES).
Čítať viac...
Nahor