Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Predreferendové vysielanie v médiách vyvolalo vášne: Padli prvé rozhodnutia!

Na zasadnutí z dňa 14. 4. 2015 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo tým, že dňa 21. 9. 2014 odvysielal v čase od 20:00 do 21:00 hod dva komunikáty propagujúce koncert Kylie Minoque a v čase od 21:00 do 22:00 hod dva komunikáty propagujúce koncert Richarda Müllera a skupiny Fragile, ktoré naplnili definíciu reklamy, a preto navýšili celkový povolený 12-minútový časový rozsah reklamy o cca 30 sekúnd;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že dňa 28. 11. 2011 odvysielal bezprostredne po programe Farmár hľadá ženu a dňa 31. 10. 2011 pred, počas a po programe Farmár hľadá ženu komunikáty propagujúce traktor Zetor Forterra 135 (vrátené z NS SR);
 • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 12. 11. 2014 v čase o cca 17:52 hod odvysielal program Chlapi neplačú, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval scény s detailným a naturalistickým zobrazením násilných aktov, násilie na živých bytostiach a zobrazoval krutú násilnú smrť človeka bez pocitov ľútosti, preto mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 1 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Aféry zo dňa 16. 10. 2014;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Mestská televízia Trnava, s.r.o. (programová služba Mestská televízia Trnava) za porušenie § 16 ods. 3 písm. g) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 26. 5. 2014 v čase od cca 09:00 do 15:00 hod a dňa 2. 6. 2014 v čase od cca 09:00 do 15:00 hod neoznačil na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) a upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časová opona) v súvislosti s tým, že dňa 16. 6. 2014 v čase cca o 15:00 hod odvysielal program Topmjuzik, ktorý obsahoval vulgárne a obscénne vyjadrovanie, preto mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a odvysielaný medzi 20:00 a 06:00 hod, za porušenie § 38 ods. 4 ZVR (zákaz priamej podpory predaja, nákupu
  a prenájmu tovarov a služieb sponzora) tým, že uvedenom programe došlo k podpore hudobného festivalu Topfest a za porušenie § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) v súvislosti s tým, že dňa 16. 6. 2014 odvysielal program Bezbúdovci bez zreteľného označenia sponzora na začiatku a konci programu;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Hlohovská televízia, s.r.o. (programová služba HCT) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 14. 8. 2014 odvysielaním príspevku informujúcom o aktivitách občianskej iniciatívy Aliancia za rodinu v programe Noviny s vyjadreniami len jedného názorového spektra;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevkov Angela Merkelová odmietla vojnu a Na východe Ukrajiny pokračujú tvrdé boje dňa 10. 2. 2015 v programe Noviny;
 • uznala za neopodstatnené 11 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj
 • sťažnosť na jednostranné informácie – vyjadrenie ombudsmanky ohľadom referenda v programe Rádiožurnál dňa 22. 1. 2015 (programová služba Rádio Slovensko, vysielateľ RTVS),
 • sťažnosť na program Popoludnie so Sajfom dňa 22. 1. 2015, ktorého moderátor podľa sťažovateľa kritizoval kresťanov, zastával sa homosexuálov a ako prostriedok zábavy používal narážky na sex a dvojzmyselné reči (programová služba Fun Radio, vysielateľ RÁDIO, a.s.),
 • sťažnosť na nevyváženosť a tendenčnosť príspevkov týkajúcich sa referenda v programe Rádiožurnál dňa 30. 1. 2015 (programová služba Rádio Slovensko, vysielateľ RTVS),
 • sťažnosť na program Kresťanská nedeľa odvysielaný dňa 1. 2. 2015, ktorý mal podľa sťažovateľa prezentovať nenávistný obsah (programová služba Rádio Slovensko, vysielateľ RTVS),
 • sťažnosť na neobjektívnosť a jednostrannosť príspevku V Minsku sa začal summit o Ukrajine odvysielanom dňa 11. 2. 2015 v programe Správy RTVS (programová služba Jednotka, vysielateľ RTVS).
Čítať viac...
Nahor