Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

TV tipy

Po 7.12. – Jeden z najznámejších filmov 60. rokov, ktorý režim uzamkol do trezoru

Univerzitný poslucháč Ludvík Jahn pošle z akéhosi školenia svojmu dievčaťu a zároveň kolegyni pohľadnicu, na ktorú mimo iného napísal: Optimizmus je ópium ľudstva! Zdravý duch páchne blbosťou. Nech žije Trojckij! A napriek tomu, že sa píšu roky päťdesiate, následky na seba nenechajú dlho čakať. Dievča, ktorú vedie posvätný duch straníckej povinnosti, predá pohľadnicu fakultnej organizácii, Jahn je vylúčený zo strany, vyhodený z fakulty a ako obyčajný vojak poslaný do trestného pracovného útvaru nazývaného Čierny prápor povestného mimoriadne surovým zaobchádzaním.

Jeden z najznámejších filmov 60. rokov sa opiera o rovnomenný román Milana Kunderu, sústrediac sa na dôležité poznanie – a to, že nová krivda neodstráni ani nezahluší krivdu starú. K takémuto mravnému vytriezveniu dospeje hlavný hrdina, ťažko postihnutý stalinistickými represiami, keď sa po rokoch pokúsi aspoň sprostredkovane pomstiť pôvodcovi svojho pádu. Režisér Jaromil Jireš zachytil ako kruté pomery v pracovnej vojenskej jednotke na začiatku 50. rokov, tak aj uvoľňujúce sa spoločenské ovzdušie o pätnásť rokov neskôr. V auguste 1971 bol film Husákovým režimom umiestnený do trezoru.

Komediálnu drámu Žert uvádza Dvojka ČT v pondelok 7. decembra o 21:45.

Čítať viac...
Nahor