Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Padala jedna pokuta za druhou, schytala ju každá televízia! Sankcie pre Inkognito, Správy RTVS aj Teleráno

Najviac bude musieť platiť Joj, regulátor udeľoval mastné pokuty.

Rada pre vysielanie a retransmisiu má za sebou ďalšie zasadnutie, na ktorom bola štedrá na pokuty. Rozdala ju každej veľkej stanici, pričom najhlbšie do vrecka bude musieť siahnuť Joj.

Tú regulátor potrestal sumou rovno 10 000 eur za to, že jej v troch hodinových pásmach počas 1. a 8. decembra 2018 namerala zakaždým o takmer pol minúty viac reklamného či telenákupného vysielania, než je zákonom stanovený limit 12 minút.

K prekročeniu limitu neraz nedochádza zámerným nadlžovaním reklamných prestávok televízií ale v prípade, ak podľa Rady niektorý zo sponzorských odkazov, ktoré televízie mimo limitu pre reklamné vysielanie uvádzajú pred či po skončení programu či prestávky v ňom. Ak sponzorský odkaz naplní charakter reklamného vysielania, je automaticky započítavaný do zákonného limitu.

Ďalšiu pokutu, teraz vo výške 6 638 eur, dostala tentokrát menšia stanica Wau za reprízy relácie Inkognito z dní 16. decembra 2018 a 6. januára 2019. Stanica mala pri ich vysielaní uvádzať skryté titulky pre nepočujúcich, ktoré neboli správne zosynchronizované so zvukovou stopou a tým pádom nezachytávali momentálny priebeh v relácii.

Tretiu najvyššiu pokutu dostala RTVS za hlavnú spravodajskú reláciu zo dňa 11. decembra 2018. Zaplatiť bude musieť celkovo 5 000 eur za reportáž o jej vlaňajšej novej vianočnej rozprávke Vianočné želanie v Správach RTVS, v ktorej sa mala dopustiť skrytej reklamy, resp. skrytej mediálnej komerčnej komunikácie.

Pokute sa nevyhla ani Markíza, pričom opäť bola na vine reklama, resp. propagácia produktov. Regulátor udelil sancku 3 000 eur pre Teleráno z 15. a 16. novembra 2018. Markíza mala v programe umiestňovať produkty, no po prerušení programu mala chýbať „zreteľná informácia“ o prítomnosti produktov stanoveným označením.

Čítať viac...
Nahor