Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Televízia

Obavy z odpočúvania? Joj ubezpečuje, že Telerolo nebude divákov špehovať

Joj už spustila aplikáciu Telerolo, upresňuje niekoľko informácií.

Ako sme už začiatkom októbra informovali, televízna dvojka sa pokúša motivovať časť súťaživých divákov so smartfónmi a odmení ich za sledovanie hlavného kanála Joj. V súvislosti s nutnosťou mať aktívnu aplikáciu Telerolo v čase, keď diváci chcú, aby im boli percentá započítavané, televízia upresňuje niekoľko podrobností súvisiacich so súkromím divákov.

Joj ubezpečuje, že sa nechystá súťažiacich sledovať či odpočúvať. „Za žiadnych okolností nedochádza k zaznamenávaniu alebo uchovávaniu akýchkoľvek citlivých informácií, ani k iným zásahom do súkromia divákov. Spôsob určenia percentuálnej zhody zachytených zvukových stôp so živým vysielaním televízie JOJ neumožňuje akúkoľvek rozpoznateľnosť alebo zrozumiteľnosť zachytených zvukových stôp, a ani ich spätnú transformáciu do reprodukovateľného hlasu divákov,“ hovorí Mirka Klempová, marketingová manažérka televízie.

Televízia tak v reakcii na dotazy pripomína, že aplikácia nebude v snahe rozpoznať vysielanie Joj neustále monitorovať zvuky v okolí smarfónu: „Aplikácia nijakým spôsobom permanentne neukladá ani neposiela zachytené zvukové stopy, nakoľko pre účely určenia percentuálnej zhody so živým vysielaním televízie JOJ prostredníctvom automatizovanej analýzy vyberá takú zanedbateľnú časť, ktorá nie je transformovateľná do akéhokoľvek zrozumiteľného hlasu, vety, slova či hlásky divákov televízie JOJ. Následne až takýto výsledok analýzy zvuku, ktorý predstavuje nerozpoznateľné a nezrozumiteľné dáta, zasiela na určenie percentuálnej zhody so živým vysielaním.“

„Aplikácie založené na obdobnom princípe a spôsobe získavania a vyhodnocovania údajov sa už pomerne dlhšiu dobu v iných krajinách využívajú ako alternatívny spôsob merania sledovanosti vysielania televíznych programových služieb. Nakoniec, divákom využívajúcim moderné mobilné technológie sú všeobecne známe napríklad aplikácie Shazam a SoundHound, ktoré rovnako využívajú zvukové stopy výlučne za účelom určenia ich percentuálnej zhody s verejne dostupnou hudobnou databázou,“ uzatvára Klempová.

Informácie o aplikácii ako aj podrobnosti o súťaži Telerolo nájdete v tomto článku.

TeleRolo_TS

Titulná foto: ilustračná, internet

Čítať viac...
Nahor