Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Rádio

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem šesť uchádzačov

V jarnom výberovom konaní je zaradených šesť voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie. Prihlásilo sa o ne šesť uchádzačov; štyria aktuálni vysielatelia a dvaja žiadatelia o novú licenciu na vysielanie.

Rada bude rozhodovať o pridelení frekvencií v Košiciach, Prievidzi (Handlovej), Senci, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne a vo Zvolene. Svoje pokrytie by mohli rozšíriť vysielatelia C.S.M. group s. r. o. (Rocková republika), Rádio Bojnice s.r.o. (Rádio Beta), Rádio WOW s.r.o. (RADIO WOW) a RADIO ONE ROCK s.r.o. (Radio One Rock). Novým rozhlasovým vysielateľom sa môže stať jeden zo záujemcov o seneckú frekvenciu – spoločnosť AT MEDIA Slovakia, s.r.o. sa o ňu uchádza s projektom hudobného rádia DANCE FM, spoločnosť Rádio MODUS s.r.o. predstaví projekt plnoformátového Radia Modus.

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu o pridelení frekvencií, sa bude konať v pondelok, 25. mája 2015 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jarného výberového konania:

Lokalita Frekvencia Žiadateľ Verejné vypočutie
[MHz]
Košice 107,7 C.S.M. group s. r. o. 10:00 hod
Prievidza (Handlová) 102,0 Rádio Bojnice s.r.o. 11:40 hod
Senec 102,4 Rádio MODUS s.r.o.

AT MEDIA Slovakia, s. r. o.

11:00 hod
10:20 hod
Spišská Nová Ves 103,9 C.S.M.group s. r. o. 10:00 hod
Trenčín 106,7 Rádio WOW s.r.o. 11:20 hod
Zvolen 98,1 RADIO ONE ROCK, s.r.o. 10:40 hod
Čítať viac...
Nahor