Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Rádio

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem sedem vysielateľov

V jesennom výberovom konaní je zaradených osem voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie. Záujem o ne majú siedmi vysielatelia.

Rada bude rozhodovať o pridelení frekvencií v Bratislave, Brezne, Novom Meste nad Váhom, Považskej Bystrici, Ružomberku, Trenčíne, Tvrdošíne a Žiline. Svoje pokrytie by mohli rozšíriť vysielatelia GES Slovakia, s.r.o. (Rádio Anténa), RADIO ROCK s.r.o. (Radio One Retro), C.S.M. group s. r. o. (Rocková republika), Rozhlas a televízia Slovenska (Rádio_FM), Best FM Media, spol. s r.o. (Rádio Best FM), CORPORATE LEGAL, s. r. o. (Rádio Vlna) a EUROPA 2, a.s. (Europa 2). Najviac frekvencií – päť žiada prideliť vysielateľ GES Slovakia, s.r.o.; štyri z nich sám koordinoval. Najväčší záujem je o frekvenciu
94,5 MHz Žilina, o ktorú sa uchádza sedem žiadateľov.
Ide o silnú, tzv. ženevskú frekvenciu s výkonom 20 kW, uvoľnenú po vysielateľovi ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o. (Rádio Sever).

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie bude Rada posudzovať predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu o pridelení frekvencií, sa bude konať v pondelok, 9. novembra 2015 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8, Bratislava).

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jesenného výberového konania:

Lokalita Frekvencia Žiadateľ Verejné vypočutie
[MHz]
Bratislava – Devínska Nová Ves 97,6 GES Slovakia, s.r.o. 10:00 hod
Brezno 98,5 RADIO ROCK s.r.o. 11:40 hod
Nové Mesto nad Váhom 92,4 GES Slovakia, s.r.o. 10:00 hod
Považská Bystrica 95,1 GES Slovakia, s.r.o. 10:00 hod
Ružomberok 92,4 RADIO ROCK s.r.o. 11:40 hod
Trenčín 100,3 GES Slovakia, s.r.o. 10:00 hod
Tvrdošín 98,5 C.S.M. group s.r.o. 10:20 hod.
Žilina 94,5 GES Slovakia, s.r.o.
C.S.M. group s.r.o.

Best FM Media spol. s r.o.

Rozhlas a televízia Slovenska CORPORATE LEGAL, s. r. o.
EUROPA 2, a.s.
RADIO ROCK s.r.o.

10:00 hod.
10:20 hod
10:40 hod
11:00 hod.
11:20 hod.
11:40 hod
12:00 hod.
Čítať viac...
Nahor