Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Novinka vo vysielaní Markízy, Joj či RTVS: S týmto sa budete od novembra stretávať pravidelne!

Do vysielania pribudne nový symbol.

Zástupcovia najväčších slovenských televízií prijali novú dohodu. Týka sa označovania product placementu v televíznom vysielaní, ktorého označenie bude jednoduchšie a pre divákov ešte výraznejšie. Doteraz mali televízie povinnosť uvádzať textovú informáciu o umiestnení produktov, spravidla vo formáte „V tomto programe sú umiestňované produkty“. Najnovšie product placement zdôraznia piktogramom.

Od 1. novembra 2017 sa budete vo vysielaní všetkých slovenských televízií stretávať s novým symbolom PP. Známy je aj z českých obrazoviek, ktorých súčasťou je už sedem rokov. „Všetky programy, v ktorých sú umiestnené produkty, budú odteraz označené symbolom PP v krúžku na začiatku aj na konci programu, a to na dostatočne dlhý čas, aby divák vždy presne vedel, že sleduje program s týmto typom komerčnej informácie,“ povedala Marta Danielová, predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu, na ktorej pôde zástupcovia televízii prijali novú dohodu.

V slovenských podmienkach bude symbol PP znázornený tmavým písmom na svetlom podklade, a to v pravom hornom alebo dolnom rohu obrazovky po dobu desiatich sekúnd, v presne stanovenom časovom rozpätí od začiatku a konca programu či po jeho prerušení reklamou. Pri živom vysielaní budú, vzhľadom na jeho špecifiká, platiť miernejšie pravidlá.

Označenie „PP“ v pravom dolnom rohu vo vysielaní Českej televízie
sama-doma-ceska-televize-product-placement

Rada pre divákov, aby pochopili význam symbolu „PP“, ktorý pribudne do vysielania, pripravuje informačnú kampaň. Zároveň minimálne dva mesiace budú televízie nový piktogram stále sprevádzať aj textovou informáciou: Aby sa diváci s novým označovaním zoznámili a privykli si naň, počas prechodného obdobia budú vysielatelia programy sprevádzať textovou informáciou o umiestnení produktov a zároveň piktogramom. Od 1. januára bude postačovať len ich označenie piktogramom PP.“

Označenie „PP“ v pravom dolnom rohu vo vysielaní Českej televízie
kluci-v-akci-ceska-televize-product-placement1

Čítať viac...
Nahor