Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

TV tipy

Ne 28.8. – Dvojka so záznamom divadelného predstavenia Polnočná omša

Hra Petra Karvaša, jedného z najvýraznejších slovenských dramatikov minulého storočia, sa odohráva na Štedrý deň roku 1944. Neoslavuje však vojnových hrdinov, skôr skúma a detailne analyzuje postoje a vzťahy obyčajných ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej vojny.

Karvaš sa na obdobie Slovenského národného povstania pozerá z iného uhla pohľadu a ikonu zobrazujúcu odhodlaných odbojárov nahrádza plnokrvným obrazom  jednej zbožnej slovenskej rodiny.

Manželia Kubišovci sú ľudia veľmi nenápadní, neangažovaní, vzorne sa starajúci o svoju rodinu, dbajúci na zvyky a tradície. Zároveň sú však ľudia neobyčajne flexibilní. Najmladší syn je partizán, starší gardista, dcéra arizátorka. Pri štedrovečernom stole sedia s nacistom, nádejnou nevestou je zasa komunistka. Situácia na fronte je však čoraz neistejšia, je očividné, že sa blíži chvíľa, keď bude treba jedného z členov rodiny obetovať. Z čoho sa budú spovedať na polnočnej omši?

Od prvej premiéry a jedinej inscenácie Polnočnej omše v Slovenskom národnom divadle v roku 1959 ubehlo už vyše 50 rokov a je opäť čas vrátiť sa k téme, ktorá bytostne súvisí s našimi dejinami, a k hre, ktorá patrí k dôležitým medzníkom slovenskej dramatiky. Autor Peter Karvaš pôsobil priamo ako dramaturg na Novej scéne ND v rokoch 1945 – 1948 a formoval vtedy nový a ambiciózny súbor. Vytvoril jednu z dôležitých etáp v dejinách moderného slovenského divadla na poli dramaturgie, dramatiky i teórie divadla. Jeho pohnuté životné osudy a osobná skúsenosť z povstania sa priamo odzrkadľujú v opuse Polnočná omša.

Záznam divadelného predstavenia SND Polnočná omša z roku 2015 uvádza Dvojka RTVS v nedeľu o 23:30.

Réžia: Lukáš Brutovský; Dramaturgia: Miro Dacho, Miriam Kičiňová; Scéna: Tom Ciller; Kostýmy: Jan Kocman
Účinkujú: Valentín Kubiš: Emil Horváth; Vilma Kubišová: Anna Javorková; Marián: Milan Ondrík; Angela: Petra Vajdová; Ďurko: Tomáš Grega, ako hosť; Paľo: Dano Heriban; Katka: Dominika Kavaschová; Brecker: Richard Stanke; 1. vojak: Michal Koleják, poslucháč VŠMU; 2. vojak: Kamil Kollár, technik SND; 1. partizán: Tomáš Stopa, poslucháč VŠMU; 2. partizán: Michal Novák, technik SND

Foto: Braňo Konečný

Čítať viac...
Nahor