Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Nahota, vulgarizmy a reklama! Tento raz zbierala pokuty hlavne Jojka

Na zasadnutí dňa 28. 4. 2015 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 23. 11. 2014 v čase o cca 12:02 hod odvysielal program Ťažko zamilovaný, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov napriek tomu, že zobrazoval nahotu a obsahoval vulgárne a expresívne vyjadrenia v kontexte a frekvencii, ktoré klasifikujú program ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, a za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení reklamou), ku ktorému došlo tým, že program Ťažko zamilovaný v trvaní 148 minút
  a 15 sekúnd prerušil zaradením reklamy päťkrát;
 • uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo tým, že dňa 22. 11. 2014 v čase od 22:00 do 23:00 hod a v čase od 23:00 do 00:00 hod odvysielal reklamné bloky v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút;
 • uložil sankciu – pokutu 99 eur vysielateľovi SITY MEDIA s.r.o. (programová služba Rádio SiTy) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 4. 11. 2014 v čase od 12:50 do 16:10 hod;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti
  s odvysielaním príspevku Predvolebné hry v programe Televízne noviny dňa 12. 11. 2014, v ktorom odzneli informácie o údajne nezákonnom konaní skupiny kandidátov v kampani pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v Komárne bez sprostredkovania relevantného vyjadrenia dotknutého politického subjektu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Rádio Regina) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských
  a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku o hodnotení situácie na východnej Ukrajine z pozície NATO a britskej diplomacie v programe Správy RTVS dňa
  2. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Divoký Django dňa 2. 2015 o cca 20:29 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 písm. ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 7. 2. 2015 v čase o cca 8:39 hod odvysielal program Dobrodružstvo v tábore bez označenia piktogramom JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Slov Media Group s.r.o. (programová služba SEVERKA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 18. 1. – 7. 2. 2015;
 • uznala za neopodstatnené 14 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj
 • sťažnosť na odvysielanie komunikátov Aliancie za rodinu s vyjadreniami známych osobností týkajúcich sa referenda dňa 2. 2. 2015 (programová služba TV LUX, vysielateľ TV LUX s.r.o.),
 • sťažnosť na vyjadrenia sociologičky Silvie Porubänovej v programe TA3 Špeciál – Referendum 2015 dňa 7. 2. 2015, ktoré boli podľa sťažovateľa tendenčné a urážlivé voči ľuďom, ktorí sa zúčastnili referenda (programová služba TA3, vysielateľ C.E.N, s.r.o.),
 • sťažnosť na vysielanie seriálu Simpsonovci s českým dabingom (programová služba JOJ, vysielateľ MAC TV, s.r.o.),
 • sťažnosť na neobjektívnosť príspevku o aktuálnej situácii na východoukrajinskom fronte v programe Žurnál Rádia Regina dňa 20. 2. 2015 (programová služba Rádio Regina, vysielateľ RTVS).
Čítať viac...
Nahor