Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Novinky

Prokofiev, Chopin, Suchoň, Beethoven. Najväčší skladatelia vážnej hudby v podaní slovenských umelcov

Po súťažnej šou VirtuóziV4 prichádzajú pravidelné nedeľné predpoludnia na Dvojke, ktoré predstavia významných slovenských umelcov v umeleckom cykle Koncerty komornej hudby. 

Od 16. januára sa na Dvojke o 11.30 hod. začne vysielať umelecky hodnotný projekt Koncerty komornej hudby. Odštartuje sa ním vysielanie Nedeľného matiné, ktoré na Dvojke dostáva príležitosť vďaka presunu športových programov na nový športový kanál. 

Koncerty komornej hudby budú súčasťou diváckej ponuky ako úvodný cyklus Nedeľného matiné a sú reakciou nielen na spoločenskú potrebu umeleckého vzdelávania sa, ale aj na aktuálnu koronavírusovú dobu, ktorá na dlhé obdobie neumožnila umelcom verejne vystupovať.

Práve vďaka unikátnym audiovizuálnym záznamom dostanú niektorí z nich možnosť predstaviť svoje umenie prostredníctvom kamery televíznym divákom, ktorí sa tak stanú svedkami ich naštudovania a prevedenia hudobných diel domácej aj zahraničnej tvorby.

Súčasťou cyklu budú diela skladateľov, akými sú Sergej Prokofiev, Maurice Ravel, Frédéric Chopin, Rebecca Clarke, Eugen Suchoň, Ludwig Van Beethoven, Iľja Zeljenka v interpretácii sólistov, ktorými sú Kristína Smetanová, Alena Hučková, Martin Ruman, Ladislav Fanzowitz a v podaní súboru MUCHA QUARTET. 

„Som veľmi rád, že RTVS upriamuje svoju verejnoprávnu pozornosť aj na tvorbu programov, ktoré reflektujú aktuálne dianie v oblasti artificiálnej, vážnej hudby,” povedal dramaturg relácie a muzikológ Adrián Rajter.

„V záujme predstavenia ďalších pozoruhodných umeleckých výkonov vynikajúcich domácich komorných telies a sólistov, pripravujeme v spolupráci s RTVS a s podporou Ministerstva kultúry pripravujeme ďalšie záznamy komorných koncertov, v ktorých sa predstavia sólisti ako sú Jozef Lupták, Nora Skuta, Andrej Gál, Zuzana Biščáková, Boris Lenko, Jordana Palovičová, Matúš Veľas, Ronald Šebesta, Carlie Brooke Bigelow, Jan Hudeček, Peter Pažický, Júlia Novosedlíková a ďalší. 

O dôležitosti vážnej hudby pre celistvý rozvoj nielen človeka individuálne, ale aj spoločnosti ako celku, hovorí producent nového cyklu, Anton Popovič.

„Kultúra ako výdobytok civilizácie a jej dôležitý segment, hudba, má určujúci vplyv na rozvoj emocionálnej inteligencie, ktorá pomáha človeku v orientácii vo vlastnom živote, v okolitom svete, formátuje jeho rozlišovaciu schopnosť, rozvíja sebapoznanie a sebauvedomenie jedinca ako schopnosť motivovať samého seba a realizovať svoje predstavy, rozvíja empatiu a vnímavosť k emóciám iných  ľudí – je elementárnou ľudskou hodnotou a kvalitou človeka, čím prispieva k budovaniu pozitívnych medziľudských vzťahov a k budovaniu zdravej spoločnosti. 

Koncerty komornej hudby v prevedení slovenských sólistov si môžu diváci pozrieť a vypočuť každú nedeľu o 11.30 hod. na Dvojke. 

Čítať viac...
Nahor