Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Mastná pokuta pre Joj: Zaplatiť bude musieť desaťtisíce eur!

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) opäť nepotešila televíznu dvojku. Udelila jej pokutu vo výške až 30-tisíc eur za balík porušení zákona v súvislosti s množstvom reklamného priestoru, jeho oddelením od programu či za umiestňovanie produktov do programov. Prihodila k tomu ešte tisícku za to, že nový licencovaný program Star Wars Rebeli neodvysielala so slovenským ale českým dabingom.

Joj dlhodobo kritizuje RVR, okrem nečinnosti ohľadom nelegálneho šírenia českých staníc sa jej nepáči aj nekonzistentnosť pokút. Rozporuplné je napríklad neoddeľovanie reklamného priestoru od programu, za čo sú televízie často sankcionované. Riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš v nedávnom rozhovore objasnil, že problémové sú sponzorské odkazy, ktoré prísnejšie posudzuje Európska komisia. V prípade, že naplnia propagačný charakter, započítavajú sa už do limitu reklamného času.

Na zasadnutí dňa 27.9.2016 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • uložila sankciu – pokutu 30 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním programov Janko a Marienka: Lovci čarodejníc, Chaos a Hobit 2: Smaugova pustatina v dňoch 5. – 7. 2. 2016, za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Noviny v dňoch 1. – 7. 2. 2016, za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo tým, že v dňoch 1. – 8. 2. 2016 v čase od 20:00 do 21:00 hod a dňa 5. 2. 2016 v čase od 21:00 do 22:00 a od 22:00 do 23:00 hod odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút a za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Šport v dňoch 1. a 3. – 6. 2. 2016;
  • uložila sankciu – pokutu 1 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka), ku ktorému došlo tým, že dňa 2. 2016 odvysielal program Star Wars Rebeli s českým dabingom;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Voľby 2016: Prieskum dňa 19. 1. 2016 v programe Televízne noviny;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s odvysielaním skladby So what! dňa 3. 2016 o cca 12:22 hod, ktorú vzhľadom na obsah vulgárneho jazyka nesprávne časovo zaradil do programu;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Fetiše televízie dňa 8. 7. 2016;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Dobre vedieť! dňa 18. 8. 2016;
  • uznala za neopodstatnené 10 sťažností resp. ich časti, medzi nimi aj:
  • sťažnosť na vysielanie skladby I Took a Pill in Ibiza, ktorej obsah sťažovateľ považuje za propagáciu užívania drog (D.EXPRES, k.s., EXPRES, RADIO, a.s., FUN RADIO),
  • sťažnosť na vysielanie programu Rádiožurnál v dňoch 3., a 27. 7. 2016, v ktorej sťažovateľ namieta používanie slov „župa“, „župný“ pri označovaní VÚC a ich predsedov (RTVS, Rádio Slovensko);
  • sťažnosť na vysielanie programu Futbal EURO 2016 (Francúzsko – Island) dňa 3. 7. 2016, v ktorom sa podľa sťažovateľa komentátor nevhodne vyjadroval o Islande.
Čítať viac...
Nahor