Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Markíze hrozí množstvo sankcií za audiotextové súťaže. Tieto úlohy mali zavádzať divákov!

Audiotextové súťaže sú dráždivou témou už niekoľko rokov, napriek tomu sa situácia okolo nich nezlepšuje. Diváci „musia“ riešiť čoraz prešpekulovanejšie úlohy, neraz by ste na ich riešenie potrebovali minimálne vyššie matematické vzdelanie. V súčasnosti okrem Ring TV vysiela takéto súťaže Markíza a jej Dajto, veľkú súčasť programu staníc Markízy tvorili hlavne minulý rok. Teraz za ne musí platiť vysoké pokuty.

Aj na ostatnom zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu došlo k pokutovaniu audiotextovej súťaže. Sankciu dostala Markíza za dve vydania relácie Akčná výhra na Dajto, za každé porušenie zákona udelila Rada sankciu vo výške 4 000 eur. Markíze bolo v ostatnom polroku za audiotextové súťaže udelených už niekoľko sankcií, spolu s najaktuálnejším rozhodnutím sa ich výška šplhá k 30-tis. eurám. Rada pri tom už teraz preveruje ďalšie porušenia zákona vo Fooormanii či Akčnej výhre.

Rada sa audiotextovými súťažami zaoberá čoraz aktívnejšie. Domnieva sa, že jediným účelom týchto relácií je peňažný zisk a aj preto sa každým podnetom na porušenie zákona v súťažiach zaoberá pozorne. „Domnievame sa, že ekonomický model pri tomto type komunikátu (poskytovanie hry – služby treťou osobou v rámci vysielania vysielateľa, z ktorej tretia osoba profituje, a na ktorej je založená jej podnikateľská činnosť) je natoľko zrejmý, že ekonomický profit z takejto činnosti pre vysielateľa, podobne ako odplatnosť pri vysielaní reklamy alebo umiestňovania produktov, je nutné jednoducho prezumovať. Vzhľadom na obsah predmetných komunikátov nie je zrejmé, aký iný účel by pre vysielateľa mohli plniť, ak nie ďalší zdroj príjmu,“ píše Rada v materiáli k najaktuálnejším sankciám pre Akčnú výhru.

Rada udelila sankcie za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v relácii Akčná výhra 1. a 6. októbra 2013. V oboch prípadoch bola spornou hra so zápalkami s jasným zadaním: „Vytvorte najväčšie číslo premiestnením dvoch zápaliek.“ Kým na prvý pohľad v tejto úlohe nie je žiadny háčik, riešenie jedno odhaľuje.

Relácia z 1. 10. 2013
akcna vyhra 1_10 uloha

Ako píše aj Rada vo svojom stanovisku, na obrázku je číslo 6856 poskladané z 24 zápaliek. Keď však moderátorka odhalila správne riešenie úlohy, výsledné číslo bolo vyskladané z 25 zápaliek. Zázrak? Vôbec nie. „Presunutím jednej zápalky z čísla 8 a druhej zápalky z prvej 6tky vytvoríme najväčšie možné číslo jednoduchým premiestnením dvoch zápaliek tak, že vznikne číslo 1E856,“ znelo riešenie úlohy. Číslo 8 totiž bolo v ľavej dolnej časti totiž vytvorené hneď z dvoch zápaliek a tak pri odobratí jednej ostáva číslica 8 kompletná. Písmeno „E“ má význam z matematického hľadiska. „Vo vedeckom formáte „1E856“ značí 1×10856 čo je číslo 1 a 856 núl za ním,“ píše Rada.

akcna vyhra 1_10 riesenie

„Obrázok so zápalkami bol súčasťou zadania hry. Bolo preto nevyhnutné, aby bol odvysielaný tak, aby recipienti dokázali určiť všetky skutočnosti nevyhnutné pre správne riešenie zadania. To znamená, že obrázok mal byť odvysielaný tak, aby na ňom bolo rozoznateľné, že v čísle osem sú na jednom mieste dve zápalky. Domnievame sa však, že na zázname doručenom účastníkom konania nie je možné rozoznať, že číslo 8 je vytvorené na jednom mieste dvoma zápalkami, vysvetľuje Rada, prečo úloha porušila zákon.

Relácia zo 6. 10. 2013
akcna vyhra 6_10 uloha

Rovnako porušila televízia zákon aj v relácii Akčná výhra 6. 10. 2013. V tomto prípade bolo pri zadaní viditeľných 23 zápaliek, z ktorých bolo vyskladané číslo 8496. Pri správnom riešení úlohy ich bolo už 24. „Presunutím jednej zápalky z čísla 4 a druhej zápalky z čísla 6 vytvoríme najväčšie možné číslo jednoduchým premiestnením dvoch zápaliek tak, že vznikne číslo 84951,“ znelo správne riešenie. V tomto prípade bolo číslo 4 vo vodorovnej časti tvorené dvomi zápalkami.

akcna vyhra 6_10 riesenie

„Zákon bol porušený tým, že tieto komunikáty obsahovali nejednoznačné, neúplné a nepresné inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy, nakoľko ich zadanie nebolo odvysielané tak, aby bolo rozoznateľné, že v prípade prvého komunikátu sa v číslici 8 a v prípade druhého komunikátu sa v číslici 4 nachádzali vedľa seba dve zápalky,“ potvrdzuje dôvod oboch sankcií Lucia Jelčová z RVR.

Čítať viac...
Nahor