Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie
Zdroj: vysielanie TV Markíza

Televízia

Markíza spoznala trest za dezolátov v Televíznych novinách. Sľúbila, že podnikla opatrenia

Televízia sa za kontroverzný titulok ospravedlnila ešte v hlavných správach, vyviazla bez finančnej sankcie. Pejoratívny výraz sa však s ňou nesie od minulej jesene dodnes.

V druhej polovici septembra minulého roka sa pred Prezidentským palácom v Bratislave konalo zhromaždenie podporovateľov strán Smer, SNS, Republika, ktorých spojila náklonnosť k Rusku, odpor k obrannej zmluve s USA aj nespokojnosť s vládou a obava z narastajúcich cien energií.

Markíza sa na dianie spred paláca pozrela prostredníctvom živého vstupu priamo v hlavných Televíznych novinách.

Už zakrátko jej vysielanie obletelo internet a stalo sa zdrojom hnevu prívržencov protivládnych strán.

Televízia totižto celý živý vstup sprevádzala na televíznej obrazovke hanlivým titulkom „Dezoláti v uliciach“. Ide o výraz, ktorým začala najmä fanúšikov extrému častovať opačná strana voličov, až postupne stal bežnou súčasťou slovníka na sociálnych sieťach.

V oficiálnej komunikácii je však takto urážlivé označenie skupiny voličov škandálom.

K jeho použitiu sa verejne predtým uchýlil iba minister obrany Jaroslav Naď, ktorý takto v júli 2021 počastoval agresívny dav protestujúci pred Národnou radou SR. Vyslúžil si za to vlnu kritiky.

Markíza sa od odvysielania titulku stala masívnym terčom kritiky veľkej časti užívateľov sociálnych sietí.

Mnohí sa hlásia práve k stranám ako Republika, Smer alebo k ďalším extrémistickým alebo konzervatívnym zoskupeniam, na Facebooku podobné hodnoty vyjadrujú napríklad aj použitím vlajky Slovenskej republiky v spodnej časti svojej profilovej fotografie.

Dodnes komentujúci na sociálnych sieťach označujú pri príspevkoch ohľadom Markízy televíziu práve výrazom dezoláti.

Porušila zákon

Kontroverzným živým vstupom v Televíznych novinách sa už zaoberal regulátor.

Rada pre mediálne služby dostala sériu podnetov, pričom súhlasila, že došlo k porušeniu zákona. „Vysielateľ uvedením titulku v tomto znení nezabezpečil oddelenie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov,“ oznámil regulátor.

Vo svojom odôvodnení pritom zdôraznil, že samotný príspevok mal štandardný spravodajský charakter a problém v ňom nevidel.

„Možno konštatovať, že názov príspevku v znení „Dezoláti v uliciach“ zmenil celkové vyznenie odvysielaných spravodajských informácií o priebehu protestu, pretože recipient okrem informácií spravodajského charakteru o priebehu protestu súčasne dostal aj expresívne, hanlivé a znevažujúce komentatívne hodnotenie účastníkov protestu. Takéto expresívne, hanlivé a znevažujúce hodnotenie účastníkov protestu, neoddelené od informácií spravodajského charakteru, malo schopnosť ovplyvniť utváranie názoru recipienta na samotnú udalosť (protest) prezentovanú v spravodajskom programe. Možno teda konštatovať, že odvysielanie názvu príspevku v znení „Dezoláti v uliciach“ spochybňuje objektívnosť a nestrannosť samotného príspevku a programu,“ uviedla v rozhodnutí Rada.

Na expresívny výraz nedal televízii dôvod ani priebeh protestu.

Aj samotný redaktor Adel Ghanam v živom vstupe pred Prezidentským palácom opísal pokojný priebeh zhromaždenia.

„Vzhľadom na pokojný priebeh protestu, čo konštatoval aj redaktor v živom vstupe, je označenie účastníkov protestu výrazom dezoláti v televíznom spravodajskom programe neprimerane expresívnym a hanlivým hodnotením účastníkov protestu. Skutočnosť, že účastníci protestu boli pravdepodobne podporovateľmi opozičných politických strán, a že sa medzi nimi mohli nachádzať aj jednotlivci sympatizujúci s extrémistickými myšlienkami a hnutiami alebo konšpiračnými teóriami, nebola dôvodom na označenie účastníkov protestu takýmto expresívnym a hanlivým výrazom v televíznom spravodajskom programe,“ dodala Rada.

Vyviazla bez pokuty, sľúbila nápravu

Rada sa nakoniec uzniesla na miernejšom treste.

Regulátor sa pri hodnotení porušenia zákona rozhodoval medzi viacerými alternatívami uznesenia. Pri peňažnom treste Markíze za tento prešľap hrozila pokuta od 3 000 eur až do výšky 160 000 eur.

Alternatívou bola sankcia vo forme upozornenia na porušenie zákona, ku ktorej sa nakoniec členovia senátu Rady pre mediálne služby priklonili.

Rozhodol aj fakt, že vedenie spravodajstva Markízy prisľúbilo nápravné opatrenia, ktoré zamedzia podobným škandálom.

„Z hľadiska informačnej kvality nepovažujú členovia senátu Rady, ktorí o porušení zákona rozhodli, príspevok za problematický. Pri rozhodovaní o forme uloženej sankcie zohľadnili stanovisko účastníka konania, ktorý deklaroval, že prijal efektívne systémové opatrenia na zamedzenie zopakovania obdobnej chyby,“ uvádza Rada.

Chybný titulok nestiahla

Markíza regulátora presvedčila, že výraz „dezoláti“ nepoužila zámerne.

Televízia sa zaň ospravedlnila ešte v priebehu vysielania Televíznych novín, regulátor však upozornil, že tak urobila až na konci vysielania správ, kedy mohlo ospravedlnenie zasiahnuť menej divákov ako samotný príspevok.

„Podľa stanoviska redakcie spravodajstva odvysielaného na konci programu sa titulok dostal do vysielania neúmyselne a omylom. Na druhej strane, toto ospravedlnenie prišlo až v samom závere programu, malo teda omnoho menší zásah ako príspevok samotný. Výraz dezoláti sa objavil v príspevku iba vo forme titulku, teda textovej informácie, a nie slovne v zahlásení príspevku alebo v samotnom živom vstupe z protestu, čo môže poukazovať na chybu alebo neúmyselné konanie vysielateľa,“ konštatuje regulátor.

Súčasne sa však pozastavuje nad tým, prečo chybný titulok s vysielania nestiahla. V rovnakej podobe odvysielala aj reprízu Televíznych novín.

„Na druhej strane, titulok bol prítomný na obrazovke po celý čas vysielania príspevku – takmer 2 minúty, a totožný príspevok aj s nezmeneným titulkom bol odvysielaný aj v repríze na druhý deň ráno o cca 5:01 hod.,“ dodáva Rada v stanovisku.

 

Čítať viac...
Nahor