Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Markíza pokračuje v prehlbovaní straty! Dosiahla najvyššiu v celej CME!

Markíza ani po reštrukturalizácii nedokázala výraznejšie zastaviť svoju stratu. Po zverejnení minuloročných výsledkov, ktoré boli pre Markízu alarmujúce, v jej prehlbovaní pokračuje aj tento rok.

CME (Central European Media Enterprises) zverejnila hospodárske výsledky za prvý štvrťrok 2014. Nové vedenie spoločnosti dosahuje prvé výraznejšie výsledky, keď v porovnaní s minulým rokom dokázalo až v dvoch krajinách dostať svoje spoločnosti zo straty do zisku. Markíza skončila opäť v červených číslach.

Najväčší obrat sa podarilo zaznamenať českej skupine Nova, ktorá ešte minulý rok v prvom štvrťroku skončila v hlbokej strate 6,8 mil. dolárov. Tento rok už dokázala vykázať zisk a to 2,7 mil. USD. Nove sa podarilo zvýšiť zisky oproti minulému roku o 21 % na 39 mil. USD, čo malo najvýraznejší vplyv na razantné zlepšenie výsledkov. Znižovala však aj svoje náklady.

Markíza taktiež oproti prvému štvrťroku 2013 zvýšila svoje výnosy, keď narástla o približne 11 % na hodnotu 18,1 mil. dolárov. Takmer 2-miliónový nárast príjmov sa však iba minimálne prejavil v hospodárení televízie, keď svoju stratu oproti predošlému roku znížila len okolo 400-tis. dolárov. Naďalej tak tápa v červených číslach, keď skončila v prvom štvrťroku 2014 v mínuse až 3,1 mil. dolárov.

Deje sa tak napriek tomu, že skupina už neprevádzkuje neúspešnú stanicu Fooor a veľmi  úsporne sa správa aj v neskoršom hlavnom vysielacom čase. Po 21:30 síce zainvestovala do seriálu Rodinné prípady, nejde však o nákladný projekt a Markíza neraz premiérové časti strieda s reprízovými. Televízia si však neodpustila šou Hlas a výrazne si z rozpočtu ukrojili aj dva denné seriály. Nové vedenie Markízy tak zatiaľ výrazne zlepšenie hospodárenia televízie nevykazuje. V súčasnosti sa hovorí o predaji televízie.

Správa o hospodárení CME za január až marec 2014

Výsledky sú udávané pred odpismi a amortizáciou (OIBDA).

Čítať viac...
Nahor