Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Markíza odvysielala v Televíznych novinách záznam úmrtia ženy bez upozornenia, dostala pokutu

Na zasadnutí dňa 24.1.2018 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 14. 7. 2017 odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Najnebezpečnejšie letiská zobrazujúci osobnú tragédiu – úmrtie ženy bez predchádzajúceho slovného upozornenia;
 • uložila sankciu – 3 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie
  16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu X Factor zo dňa 5. 8. 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. (programová služba Bardejovská televízia BTV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania
  z dní 4. a 5. 9. 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. (programová služba TV Poprad) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 7. a 8. 9. 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV Štrba, s.r.o. (programová služba Obecné televízne vysielanie Štrba) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 3. 9. 2017 nevysielal, čím došlo k porušeniu povinnosti vysielať v súlade s udelenou licenciou a za porušenie § 16 ods. 3 písm. g) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 24. 9. 2017 v čase od cca 18:27 do 18:40 hod. počas vysielania programu Magazín Prešovského samosprávneho kraja neoznačil na obrazovke svoju programovú službu logom;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Televízia Turiec, s.r.o. (programová služba Televízia Turiec (TVT)) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy), ku ktorému došlo dňa 14. 6. 2017 tým, že v programe Správy odvysielal príspevok Univerzitná nemocnica ponúka novú službu obsahujúci informácie o lekárni prevádzkovanej
  v Univerzitnej nemocnici Martin;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa
  11. 2017 o cca 20:38 hod. odvysielal program Päťdesiat odtieňov sivej, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku o parlamentných voľbách v Českej republike v programe Správy RTVS dňa 20. 10. 2017;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia 16 ods. 3 písm. e)  ZVR (používanie štátneho jazyka), ku ktorému došlo tým, že dňa 1. 11. 2017 odvysielal program Posledný jednorožec s českým dabingom;
 • uznala za neopodstatnené 8 sťažností resp. ich častí.
Čítať viac...
Nahor