Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Markíza môže pykať za negatívnu reportáž o DVB-T! Joj zas za príspevky o zariadení Čistý deň

Rada pre vysielanie a retransmisiu opäť zasadala. Okrem iného začala správne konanie voči Markíze za príspevok „Nový spôsob vysielania“ v Televíznych novinách z novembra 2016, ktorý je známy vykreslením negatív terestriálneho vysielania. Joj zas bude prešetrovaná za príspevky k téme resocializačného zaradenia Čistý deň v Novinách, Rada si posvieti hneď na šesť vydaní spravodajskej relácie zo septembera 2016.

Na zasadnutí dňa 24.1.2017 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo dňa 16. 7. 2016 o cca 20:33 hod. odvysielaním programu Majstrovský plán, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • uložila sankciu – pokutu 10 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti), ku ktorému došlo dňa 3. 2013 o cca 19:36 hod odvysielaním príspevku Nechtiac zrazil kamaráta v programe Noviny;
  • uložila sankciu – pokutu 2 500 eur poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie MAC TV, s.r.o. (na stránke www.joj.sk) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti), ku ktorému došlo dňa   3. 2013 poskytovaním programu s názvom Martina (†28) prešiel kamarát. Videla to jeho mama;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s tým, že dňa 1. 11. 2016 odvysielal v programe Televízne noviny príspevok s názvom  Nový spôsob vysielania;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s tým, že dňa 23. 11. 2016 odvysielal v programe Prvé televízne noviny o cca 17:17 hod. príspevok Ďalší opitý vodič;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s tým, že dňa 20. 11. 2016 odvysielal o cca 20:33 program Kameňák 5 ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s tým, že dňa 22. 11. 2016 o cca 10:00 hod odvysielal program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevkov o kauze týkajúcej sa resocializačného centra Čistý deň odvysielaných v programe Noviny v dňoch 11. 9., 14. 9., 16. 9., 21. 9., 22. a 28. 9. 2016,
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s tým dňa 24. 10. 2016 o cca 20:25 hod odvysielal program Eva Nová, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov;
  • uznala za neopodstatnených 6 sťažností resp. ich častí.
Čítať viac...
Nahor