Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Markíza aj Joj sprístupnili svoje programy príliš mladým divákom. Padali pokuty

Na zasadnutí dňa 8. 9. 2015 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s odvysielaním upútaviek na programy Búrlivé víno, Arrow a Babovřesky 2 dňa 4. 3. 2015;
 • uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 8. 2. 2015 o 20:29 hod. odvysielaním programu Divoký Django, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval scény zobrazujúce násilie na živých bytostiach, kruté ubližovanie, krutú násilnú smrť človeka bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb, vulgárne a obscénne vyjadrovanie a prejavy nenávisti a rasizmu, čím boli naplnené kritéria, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 12. 2. 2015 o 12:01 hod odvysielaním programu Dr. House, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval scény detailne a naturalisticky zobrazujúce násilné akty, čím boli naplnené kritériá, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r.o. (programová služba JOJ) za porušenie za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa  2. 2015 o 17:25 hod odvysielaním programu Milenec vdovy, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval obscénne a expresívne vyjadrovanie a sexuálne scény, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 497 eur vysielateľovi TAM ART PRODUCTIONS, s r.o.  (programová služba Rádio Jemné) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že dňa 27. 2. 2015 odvysielal pred a po programe Dopravný servis komunikáty označujúce za sponzora programu Zerex, ktoré naplnili definíciu reklamy;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Media Group s.r.o. (programová služba SEVERKA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania televíznej programovej služby z dní 19. 1 až 7. 2. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita)  v súvislosti s odvysielaním reportáže o brethariánstve dňa 13. 6. 2015 v programe Víkend;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru)  v súvislosti s odvysielaním príspevku Rómsky policajt dňa 7. 7. 2015 v programe Televízne noviny;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi EUROPA 2, a.s. (programová služba Europa 2) vo veci možného porušenia 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo dňa 9. 7. 2015 o 20:00 hod odvysielaním programu Nočná show Europy 2;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Televízia Liptov, a.s. (programová služba TV Liptov) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita) v súvislosti odvysielaním programu Zaostrené na… dňa 20. 5. 2015;
 • uznala za neopodstatnené 3 sťažnosti resp. ich časti okrem iných aj sťažnosť na vysielanie komunikátov propagujúcich program Búrlivé víno medzi programami nevhodnými pre maloletých do 7 rokov, v ktorých si herci pripíjali vínom (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.. TV MARKÍZA).
Čítať viac...
Nahor