Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie
Zdroj: RTVS

Televízia

Koncesie za RTVS od júla neplaťte: Čo musíte spraviť a ako zistíte nedoplatok či preplatok?

Povinnosť platiť koncesionárske poplatky za verejnoprávny rozhlas a televíziu sa končí. Čo musíte spraviť, ako zistíte nedoplatky a z koho peňazí bude RTVS financovaná?

Kto musel platiť koncesie?

Každá fyzická osoba evidovaná dodávateľom elektriny, ako aj zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú troch a viac zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Kedy sa končí povinnosť platiť koncesie?

Národná rada Slovenskej republiky schválila 17. februára 2023 zákon o zrušení úhrady poplatku RTVS. Táto novela nadobudne účinnosť od 1. júla 2023.

Poplatky budú zrušené k 1. júlu 2023, povinnosť platiť úhradu RTVS má teda platiteľ do 30. júna. Pri mesačných úhradách je tak splatnosť 30. júna, pri polročnej úhrade to bol 31. január a pri štvrťročnej úhrade to bol 31. január a následne 30. apríl.

Je potrebné ohlásiť koniec platieb za RTVS?

Povinnosť platieb zaniká automaticky, nie je potrebné posielať žiadosť o zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS. V prípade úhrady realizovanej prostredníctvom SIPO nie je potrebné zo strany platiteľov vykonať žiadne kroky.

V prípade platby bankovým prevodom je potrebné zrušiť trvalý prevodný príkaz.

Čo ak mám nedoplatok? Ako to zistím?

Povinnosť uhradiť nedoplatok trvá aj po zrušení koncesionárskych poplatkov.

RTVS ako vyberateľ úhrady vykonáva kontrolu platenia úhrady počas celého obdobia výberu úhrady RTVS. V prípade, že u platiteľa úhrady je evidovaný nedoplatok, RTVS má zákonnú povinnosť zaslať platiteľovi výzvu na úhradu nedoplatku. RTVS je povinná vymáhať nedoplatok bez ohľadu na obdobie, v ktorom nedoplatok vznikol. Výzvy na úhradu nedoplatkov budú doručované aj po 30. júni 2023, pretože kontroly nedoplatkov prebiehajú kontinuálne a budú prebiehať spätne aj po zrušení úhrad koncesionárskych poplatkov.

RTVS odporúča platiteľom skontrolovať si, či im za roky povinnosti platiť koncesionárske poplatky nevznikol nedoplatok. Kontrolu môžu vykonať na online účte užívateľa alebo je možné kontaktovať RTVS cez kontaktný formulár.

Čo ak mám preplatok? Ako to zistím?

Preplatok za uhradenú ročnú platbu 2023 bude platiteľom vrátený automaticky v 2. polroku 2023, t.j. po nadobudnutí účinnosti zákona o zrušení úhrady RTVS.

Mám problém. Ako kontaktovať RTVS?

Ako fyzická osoba (domácnosť) môžete RTVS kontaktovať cez kontaktný formulár. V prípade, ak ste zamestnávateľ, využite na to špeciálny formulár pre zamestnávateľov.

V čase od 08:00 do 15:00 sú každý pracovný deň k dispozícii operátori na linke 02 / 323 333 22. Telefonicky nie je možné vykonať zmenu ani odhlásenie. Akékoľvek úkony je možné vykonať online na tejto adrese.

Ako bude financovaný verejnoprávny rozhlas a televízia?

Rozhlas a televíziu Slovenska budú naďalej financovať občania Slovenskej republiky. Národná rada SR prijala 20. júna 2023 zmenu zákona č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska, ktorá prináša nový spôsob financovania verejnoprávneho rozhlasu a televízie z verejných zdrojov. Nárokovateľný príspevok pre RTVS bude každoročne poskytovaný zo štátneho rozpočtu vo výške 0,17 % z HDP.

Zdroj: RTVS

Čítať viac...
Nahor