Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Štúdia: Iba polovica Slovákov počula o rozlíšení Ultra HD alebo 4K

Prieskum zisťoval, ako sme na tom s novými technológiami, koľko a aké televízory vlastníme a aká je ochota priplatiť si za HD príjem.

Takmer každá slovenská domácnosť vlastní televízor (99 %) – v troch z piatich (59 %) majú dokonca viac ako jeden a štyria z piatich majiteľov televízorov disponujú zariadením s možnosťou prijímať vysielanie v HD kvalite. A iba polovica Slovákov už počula o rozlíšení Ultra HD alebo 4K. To sú hlavné závery prieskumu uskutočneného agentúrou NMS Market Research pre spoločnosť SES Astra začiatkom júna 2016.

Takmer každý Slovák má doma televízor (99 %), pričom 43 % opýtaných vlastní dva televízne prijímače a 16 % ich má dokonca tri a viac. Viac ako tretina týchto zariadení sú klasické televízne prijímače bez plochej obrazovky (35 %) a štvrtinu tvoria televízory s plochou obrazovkou ale bez možnosti príjmu v HD. Televízor s možnosťou príjmu HD obsahu vlastní spolu 79 % opýtaných.

Najrozšírenejším typom HD televízora v domácnosti sú Full HD (62 %), druhé dva varianty má zhodne 7 % ľudí. Štvrtina majiteľov HD televízorov, ale nevie, aký druh vlastnia.

Najrozšírenejšia veľkosť displeja je 32‘‘-42‘‘, ktorú vlastní viac ako polovica (53 %) Slovákov. Na menšej obrazovke televízne vysielanie sleduje 13 % domácností, zatiaľ čo 34 % respondentov vlastní prijímač s väčšou obrazovkou, ako má priemer Slovenska.

Medzi značkami televízorov dominuje Samsung (36 %) a LG (17 %) – jednu alebo druhú má viac než polovica majiteľov TV. Takmer pätina ľudí má však inú, než jednu z hlavných dopytovaných značiek – najčastejšie potom značku Orava.

Film je žánrom, ktorý je v HD kvalite sledovaný najčastejšie (55 %) a ktorý by si tiež najviac priali tí, ktorí HD kanály neprijímajú. Medzi mužmi a ľuďmi bez HD príjmu je na vysokej úrovni tiež šport a dokumenty (11 %), ženy uprednostňujú spravodajstvo (10 %).

Viac ako polovica (54 %) majiteľov televízora by za možnosť sledovať HD kanály bola ochotná zaplatiť menej ako 5 EUR mesačne a 32 % respondentov od 5 do 15 EUR mesačne. Výsledky sa príliš nelíšia v závislosti na tom, či ľudia HD už prijímajú alebo nie.

Iba polovica opýtaných (50 %) podľa prieskumu už počula o rozlíšení Ultra HD alebo 4K. O novinkách počuli častejšie muži (63 %) ako ženy (38 %). Znalosť rozlíšenia nie je závislá od toho, či ľudia majú televízor s HD príjmom alebo nie.

Prieskum bol uskutočnený na vzorke 510 dospelých respondentov (51 % žien) s vekovou štruktúrou proporčne zodpovedajúcou celkovej populácii. Vzdelanostná úroveň respondentov bola zostavená po vzore približnej štruktúry obyvateľstva: 11 % of respondentov dosiahlo základné vzdelanie a 13 % opýtaných malo vysokoškolské vzdelanie. Väčšina respondentov žije na západnom Slovensku (34 %) a v Bratislave (8 %), na východnom Slovensku (31 %) a na strednom Slovensku (27 %). Prevažná časť opýtaných (43 %) žije v mestách a obciach s počtom obyvateľov menším ako 5 000.

Čítať viac...
Nahor