Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Joj zbierala ďalšie sankcie, pokuty za erotiku aj audiotext!

Na zasadnutí dňa 11.10.2016 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 10 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo dňa 27. 3. 2016 od cca 05:49 do cca 6:19 hod odvysielaním programu Črepiny*, ktorý označil ako nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov, čím nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním programu Eurominúty dňa 3. 3. 2016;
 • uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním programu Eurominúty dňa 11. 3. 2016;
 • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Tvoja tvár znie povedome dňa 27. 3. 2016 o cca 20:36 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií
  a názorová pluralita v rámci vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo dňa 30. 3. 2016 v súvislosti s vysielaním programu V siedmom nebi z dôvodu neodvysielania relevantných informácií a vyjadrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno a Okresného súdu Komárno k závažným tvrdeniam, ktoré v rámci programu zazneli;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RTVS (programová služba Rádio Slovensko) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 15. 2. 2016 v súvislosti
  s odvysielaním príspevku o štrajku učiteľov v programe Správy, v ktorom neodzneli všetky relevantné informácie o zvýšení platu učiteľov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) za porušenie § 18b ods. 2 ZVR (označovanie programov s multimodálnym prístupom), ku ktorému došlo dňa 10. 4. 2016 v súvislosti s vysielaním programu Grizmek, pretože neposkytol informácie o vysielaní s multimodálnym prístupom periodickej tlači;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
  a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 21. 2. 2016 odvysielaním programu Debata na telefón, v ktorom boli prezentované jednostranné vyjadrenia na adresu vtedajšej vlády Róberta Fica, resp. jeho osoby, bez sprostredkovania stanoviska dotknutej strany;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Deň, keď sa zastavila zem 8. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi IN TV, s.r.o. (programová služba IN TV) vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) ZVR v súvislosti s možným nevysielaním programovej služby počas kalendárneho roka nepretržite dlhšie ako 30 dní a vo veci možného porušenia § 13 ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s možným ukončením terestriálneho vysielania bez oznámenia Rade;
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie SWAN, a.s. vo veci možného porušenia 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programovej služby Jednotka spôsobom, na ktorý nemá súhlas pôvodného vysielateľa tejto programovej služby;
 • uznala za neopodstatnené 7 sťažností resp. ich časti, medzi nimi aj
 • sťažnosť na vysielanie príspevku v programe Správy dňa 4. 9. 2016 o svätorečení Matky Terezy, v ktorom bola Matka Tereza označená za „extrémne konzervatívnu“, čo považuje sťažovateľ za neprimerané a dehonestujúce a v ktorom bola použitá fotografia sv. Terézie z Lisieux namiesto mladej sv. Matky Terezy (RTVS, Jednotka),
 • sťažnosť na vysielanie programu Rádiožurnál v dňoch 9., 11., a 23. 7. 2016, v ktorej sťažovateľ namieta používanie slovných spojení „šéf britskej kasy“, „šéf envirorezortu“, „šéf slovenskej obrany“ a „natiecť do štátnej kasy“ (RTVS, Rádio Slovensko).
Čítať viac...
Nahor