Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Joj opäť s pokutou za Profesionálov, platiť musí aj RTVS

Na zasadnutí dňa 22.6.2016 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MAC TV s. r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 12. 2015 o cca 16:47 hod a dňa 6. 12. 2015 o cca 10:01 hod odvysielaním programu Peklo v Ríme, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval násilné scény, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 resp. 18 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MAC TV s. r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 1. 2016 o cca 19:45 odvysielaním programu Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že v ňom boli zobrazené erotické pomôcky a obsahoval obscénne vyjadrovanie, preto mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 8. 11. 2015 o cca 19:20 hod, dňa 13. 11. 2015 o cca 19:16 hod a dňa 15. 11. 2015 o cca 19:30 hod odvysielaním programu Šťavnatý vŕšok (časti Jastrabie mláďa, Oči nátržníka a Zrada) bez označenia piktogramom Jednotného systému označovania napriek obsahu scén, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 300 eur vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 27. 11. 2015;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Mastičkár dňa 23. 12. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 27. 3. 2016 o cca 20:36 hod odvysielaním programu Tvoja tvár znie povedome;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 27. 3. 2016 o cca 05:49 hod odvysielaním programu Črepiny*;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo dňa 25. 3. 2016 o cca 12:22 hod odvysielaním skladby So what! a vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 25. 3. 2016 o cca 12:36 hod odvysielaním reklamy na mobilnú aplikáciu vysielania;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita programovej služby) v súvislosti s vysielaním programu V siedmom nebi dňa 30. 3. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Spor o rozsudok v programe Televízne noviny dňa 20. 4. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi IN TV, s.r.o. (programová služba IN TV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských
  a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Prihlásil sa na polícii v programe Televízne správy dňa 15. 4. 2016 a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa
  4. 2016 v čase od 17:00 do 21:00 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) veci možného porušenia § 18b ods. 2 ZVR (označovanie programov s multimodálnym prístupom) v súvislosti s vysielaním programu Grzimek dňa 10. 4. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s odvysielaním komunikátu Eurominúty dňa 2. 3. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s odvysielaním komunikátu Super výhra dňa 14. 3. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba  WAU) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka), ku ktorému došlo tým, že dňa 4. 5. 2016 odvysielal seriál Graceland s českým dabingom;
 • uznala za neopodstatnené 15 sťažností resp. ich časti, medzi nimi aj
 • sťažnosť na pozmenený text štátnej hymny, ktorú spievali hosť a moderátor programu Nikto nie je dokonalý dňa 3. 5. 2016,
 • sťažnosti na reklamný spot VÚB, ktorý je podľa sťažovateľov nevhodný, pretože nabáda deti na využívanie pôžičiek,
 • sťažnosť na vysielanie programu Scooby Doo: Záhady, s. r. o. dňa 2. 4. 2016 o 8:09 hod, ktorý podľa sťažovateľa obsahoval repliku nevhodnú pre detského diváka.
Čítať viac...
Nahor