Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Televízia

JOJ menila vlastnícku štrukúru – má nových akcionárov

TV JOJ menila akcionársku štruktúru spoločnosti Slovenská produkčná a.s., ktorá je jediným vlastníkom soločnosti MAC TV, ktorá drží licenciu pre televízne vysielanie.

Novými akcionármi sa stali František Borovský, súčasný generálny riaditeľ JOJ GROUP a predseda predstavenstva spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., s 10%-ným podielom na základnom imaní, Marcel Grega, výkonný a finančný riaditeľ JOJ GROUP a člen predstavenstva spoločnosti Slovenská produkčná, a. s. s 2,5%-ným podielom a Roland Kubina, riaditeľ spravodajstva JOJ GROUP a člen predstavenstva Slovenská produkčná, a.s., rovnako s 2,5%-ým podielom na spoločnosti. Zvyšných 85% ostalo naďalej v rukách Richarda Flimela, ktorý kontroluje Slovenskú produkčnú, a.s., prostredníctvom spoločnosti JOJ MEDIA HOUSE, a.s.

Slovenská produkčná, a. s., je jediným majiteľom spoločnosti MAC TV, s.r.o., ktorá je držiteľom licencií na televízne vysielanie TV JOJ, PLUS, WAU a SENZI. Slovenská produkčná tieto televízne stanice prevádzkuje a  zabezpečuje ich vysielanie a výrobu programov. Okrem televíznych staníc Slovenská produkčná, a.s., ďalej prevádzkuje internetové portály JOJ.sk, huste.tv, noviny.sk, tipsportextraliga.sk, topstar.sk a videoportal.sk.

 

Čítať viac...
Nahor