Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Joint v Chart Show pobúril divákov, Radu však nie

Zmienkou o marihuane v hudobnej relácii sa zaoberala Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Úplne prvé vydanie Chart Show zo soboty 8. novembra 2014 prinieslo okrem štartu hudobnej novinky aj pohoršenie hŕstky divákov. Tí si sťažovali na komentár moderátorky Lenky Šóošovej k piesni Všechno bude fajn od kapely Žentour, keď sa okrem iného spýtala: „A dá si trochu jointa, nie?“ Sťažnosť na zmienku o marihuane v Chart Show dostal aj regulátor, ktorý ju však vyhodnotil ako nepodstatnú. Podľa Rady tak k šíreniu propagácie omamných látok nedošlo. Prečítajte si celý výstup z ostatného zasadnutia Rady.

Na zasadnutí dňa 24. 3. 2015 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 6 000 eur vysielateľovi MAC TV s r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) a § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorým došlo dňa 19. 9. 2014 tým, že sedemkrát odvysielal upútavku na program Útek zo Sibíri a dvakrát upútavku na program Výkupné, pričom ich neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program, a program Bournovo ultimátum prerušil zaradením reklamy nad rámec povoleného počtu prerušení;
 • uložila sankciu – 2 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Veľké noviny zo dňa 19. 9. 2014 a záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 19. 9. 2014 v čase od 19:55 do 23:59 hod. a dňa 20. 9. 2014
  v čase od 00:00 do 00:05 hod;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy
  a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 10. 9. 2014 odvysielaním komunikátu Eurominúty, ktorý neobsahoval jednoznačné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia troch zo zadaných úloh;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 28. 12. 2014 odvysielal program Svätá omša zo sviatku Svätej rodiny, ktorým mohlo dôjsť k porušeniu zákazu znevažovať či hanobiť na základe politického či iného zmýšľania;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa
  1. 2015 v čase od cca 20:26 hod odvysielaním program 21 Jump Street, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR v súvislosti s vysielaním programu Miami Vice dňa
  1. 2015, ktorý prerušil zaradením reklamy nad rámec povoleného počtu prerušení;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s tým, že v dňoch 14., 15. a 18. 1. 2015 odvysielal komunikáty propagujúce súťaž Štartovací balíček TV JOJ, vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona ZVR v súvislosti s tým, že v týchto komunikátoch účinkovala moderátorka spravodajského programu a vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 14. 1. 2015 v čase od 23:00 do 00:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo odvysielaním komunikátu Eurominúty dňa 14. 1. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo odvysielaním komunikátu Veštiareň dňa 3. 1. 2015;
 • uznala za neopodstatnené 10 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj
 • sťažnosť na výskyt expresívnych výrazov v slovenskom dabingu programu Nedotknuteľní dňa 29. 12. 2014 (programová služba Jednotka, vysielateľ RTVS),
 • sťažnosť na násilný obsah upútavky na program Krstný otec dňa 1. 1. 2015 (programová služba Jednotka, vysielateľ RTVS),
 • sťažnosť na odvysielanie programu 100 názorov 2014 dňa 17. 1. 2015 so sociálnou antropologičkou Soňou G. Lutherovou, ktorý bol podľa sťažovateľa namierený proti referendu (programová služba Dvojka, vysielateľ RTVS),
 • sťažnosť na možnú propagáciu omamných látok zmienkou o „jointe“ v programe Chart show dňa 8. 11. 2014 (programová služba TV MARKÍZA, vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.).
Čítať viac...
Nahor