Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Exkluzívne o situácii Nikodýma, Smeru a RTVS! Skončí moderátor v Milujem Slovensko?

Portál Mediaboom.sk zisťoval, ako je to po vydaní nových pravidiel pre volebné vysielanie medzi RTVS a Martinom Nikodýmom.

Martin Nikodým pokračuje v spolupráci s politickou stranou Smer aj po vydaní nových pravidiel RTVS pre nadchádzajúce voľby do parlamentu. Naďalej sa pritom objavuje ako tvár súťažnej relácie TV šanca a tiež šou Milujem Slovensko, ktorej aktuálne vysielané reprízy sú najsledovanejším programom Jednotky.

martin nikodym smerEšte minulý rok RTVS situáciu okolo Martina Nikodýma argumentovala tým, že nie je jej interným pracovníkom a nepodieľa sa na spravodajských ani publicistických reláciách. Preto nekomentovala jeho súkromné aktivity, ktorými boli okrem iného moderovačky pre Smer. Nový dokument „Pravidlá volebného vysielania RTVS pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016“ vydaný ešte v minulom roku už zahrňuje aj externých spolupracovníkov a moderátorov zábavných programov a upravuje ich povinnosti voči RTVS v rámci súkromných aktivít.

Momentálne tak musí televízia brať Nikodýmove politické aktivity do úvahy a rovnako tak Nikodým svoju zodpovednosť voči RTVS. Spolupracovníci telerozhlasu museli nové pravidlá podpísať, pričom moderátor o nich po ich vydaní ešte nevedel. Vtedy vyhlásil, že v prípade, že si bude musieť vybrať medzi Smerom a Milujem Slovensko, vyberie si zábavnú reláciu.

Podľa oficiálnych informácií RTVS Nikodým nové pravidlá podpísal a súhlasil tak s ich obsahom a jeho povinnosťami voči telerozhlasu. Ten napriek tomu jeho angažovanosť v kampani Smeru neobmedzuje. Dokument podľa televízie však takéto aktivity nezakazuje, spolupracovníkom z neho vyplýva povinnosť ohlásiť takéto aktivity.

„Princípom vydaných pravidiel nie je zákaz podieľať sa na propagácii politických strán, ale povinnosť informovať o tom, ale aj o iných aktivitách (antikampane, a pod.), ktoré by mohli vzbudiť podozrenie z konfliktu záujmov,“ vyjadrila sa pre portál Mediaboom.sk manažérka marketingu a komunikácie s verejnosťou RTVS Dominika Šulková. Podpísaním dokumentu tak pracovníci RTVS nemusia ponuky odmietať, musia o nich telerozhlas informovať.

V prípade Martina Nikodýma došlo pritom k takémuto informovaniu ešte pred vydaním nových Pravidiel, s ktorými je už dnes oboznámený. „Pán Martin Nikodým o práci pre politickú stranu informoval RTVS pred vydaním týchto pravidiel, s ich obsahom je oboznámený a tento dokument podpísal,“ pokračuje Šulková.

Televízia je pripravená každý prípad posudzovať osobitne. V prípade Martina Nikodýma problém v jeho aktivitách pre stranu Smer nevidí. Na otázku, či vznikla dohoda medzi moderátorom a RTVS televízia priamo neodpovedala, neobmedzila však jeho pôsobenie na obrazovke. „Každý takýto prípad bude RTVS posudzovať individuálne. Je logické, že v tomto smere bude inak posudzovaný napr. pracovník zastávajúci technické pozície alebo pracovník spolupracujúci na príprave zábavných programov a úplne rozdielne pracovník spravodajstva, ktorý priamo prichádza do kontaktu so spravodajskými formátmi.“

martin nikodym milujem slovenskoMartin Nikodým je aj pár dní pred voľbami súčasťou najsledovanejšieho programu RTVS. Jednotka aktuálne s veľkým úspechom vysiela reprízy Milujem Slovensko, ktoré bežia pravidelne v piatkovom hlavnom vysielacom čase a bude tomu tak až do volieb.

S účinkovaním Nikodýma v Milujem Slovensko v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami RTVS problém nevidí. Relácia sa totiž nevyrábala ani nevysielala v predvolebnom období, televízia už len na základe dokúpenia licencie vysiela natočené časti.

„Relácia Milujem Slovensko je už dotočená a nové epizódy budú vznikať až na jeseň. RTVS zdôrazňuje, že bude pri každom jednotlivom prípade prihliadať na rovnováhu medzi slobodou prejavu pracovníka a ochranou nezávislosti inštitúcie,“ dodáva Šulková.

Moderátor tak bude môcť pokračovať v nakrúcaní nových dielov Milujem Slovensko. Problémom nie je ani jeho účinkovanie v TV šanci, rovnako bude môcť pokračovať v pripravovanej tretej sérii letnej šou Naj dedinka Slovenska, ktorá sa bude vysielať niekoľko mesiacov po skončení volieb.

Foto: SMER, RTVS

Čítať viac...
Nahor