Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k revízii Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

Smernica EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS), ktorá je v rámci harmonizácie pravidiel vysielania a poskytovania audiovizuálnych služieb implementovaná do národných legislatív členských štátov EÚ, bola prijatá v roku 2007. V budúcom roku ju plánuje Európska komisia revidovať, preto v týchto dňoch otvorila verejnú konzultáciu o jej úprave, do ktorej sa môžu popri regulačných orgánoch, poskytovateľoch obsahu a telekomunikačných služieb a producentoch zapojiť aj predstavitelia akademickej obce, zástupcovia tretieho sektora a občania.

Komisia vytipovala niekoľko okruhov problémov, ktorých by sa revízia smernice mala dotknúť. Prvou oblasťou je zabezpečenie rovnakých podmienok regulácie audiovizuálnych mediálnych služieb, druhou zabezpečenie optimálnej úrovne ochrany spotrebiteľa, zvýšiť by sa mala tiež ochrana používateľa a upevniť zákaz nenávistných prejavov a diskriminácie. Ďalšími oblasťami sú podpora európskeho audiovizuálneho obsahu, posilnenie jednotného trhu a posilnenie slobody a plurality médií, prístupu k informáciám a prístupu k obsahu pre osoby so zdravotným postihnutím (multimodálny prístup).

Účelom konzultácie je získať konkrétne skúsenosti a spätnú väzbu od poskytovateľov, ale aj príjemcov služieb, ktorými sú televízne vysielanie a on-line služby (napr. Netflix, iTunes, YouTube, DailyMotion, HBO GO). Zmeny prijaté novelizáciou Smernice sa prejavia aj v Zákone o vysielaní a retransmisii, preto sa do verejnej konzultácie aktívne zapojí aj Rada pre vysielanie a retransmisiu. S výzvou formulovať svoje pripomienky oslovila Rada aj slovenských televíznych vysielateľov.

Dotazník ako ja podrobnejšie informácie o prebiehajúcej konzultácii sú dostupné na tomto mieste. Záverečný termín pre odoslanie pripomienok je 30. september 2015.

Čítať viac...
Nahor