Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Pikošky

Diváci si sťažujú na množstvo reklamy, Joj aj Markíza dostali pokuty!

Rada pre vysielanie a retransmisiu prejednávala na svojom ostatnom zasadnutí 8. apríla niekoľko bodov. Sankcií udelila menej ako na zasadnutí pred tým, najzásadnejšie pokuty dostala Joj.

Najvyššie sankcie udelila Rada Markíze a Jojke. Trhového lídra pokutovala sumou 5 000 eur za nevhodné označenie filmu Mechanik zabijak s Jasonom Stathamom, ktorý odvysielala 27. októbra 2013 o 20:30. Film mal obsahovať „zobrazenie násilia na živých bytostiach, zobrazenie týraných osôb a vulgárne vyjadrovanie“ a mal byť označený vekovou dostupnosťou od 18 rokov. Televízia ho sprístupnila hranicou od 15 rokov. Pokuta zároveň obsahuje sankciu za prekročenie povoleného limitu prerušení reklamou, televízia mala 93 minútový film prerušiť reklamou štyrikrát.

Aj Joj dostala sankciu spojenú s reklamou. Podľa Rady počas filmu Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik z 19. októbra 2013 taktiež prekročila počet povolených prerušení reklamou, keď 108 minútový film prerušila 5-krát. Zároveň mala televízia prekročiť aj povolený vysielací čas vyhradený pre reklamné pásmo. V jednej hodine môže mať dĺžku maximálne 12 minút, televízia mala zákon porušiť počas Narnie ako v čase od 21:00 do 22:00, tak aj od 22:00 do 23:00. Výšku sankcie určila rada na 5 000 eur.

Ďalšia televízia bude musieť odvysielať vo svojom spravodajstve oznam o porušení zákona. Rada to nakázala Jojke, ktorá mala pochybiť vo Veľkých novinách z 8. októbra 2013 odvysielaním príspevku Dlhá cesta pošty. V reportáži nemali byť „sprostredkované relevantné informácie týkajúce sa procesu vyhotovovania a doručovania súdnych rozhodnutí a nebolo v relevantnej miere sprostredkované stanovisko dotknutej osoby – hovorkyne košických súdov“.

Všetky rozhodnutia Rady si prečítajte TU. Najzásadnejším bolo udelenie licencie pre novú televíziu Z. Viac si o nej prečítajte TU.

Čítať viac...
Nahor