Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

BTLka obsadila takmer celý shortlist Zlatého klinca!

V aktuálnom shortliste prestížneho vyhodnocovania kvatlity a kreativity prác, Zlatý klinec 2014, obsadili projekty členských agentúr BTL komunikačnej asociácie 7 z 8 miest.

Zlatý klinec 2014 ešte ani prakticky nezačal a BTL komunikačná asociácia už zaznamenala obrovský úspech! Z 20 prihlásených prác v kategórii eventov postúpilo do shortlistu 8, z ktorých až 7 vyšlo z dielne jej členských agentúr.

Práce boli prihlásené v podkategóriách Public events, Private events do 300 pozvaných, Private events nad 300 pozvaných a Events pre neziskové organizácie a projekty.

V podkategórii Public events je v shortliste z prác členských agentúr BTLka “Red City” pre klienta Philip Morris z dielne Leopard Production.

V podkategórii Private events do 300 pozvaných sú to “RWE IT dáva krídla” z dielne Creative Pro a “Orange Fashion” z dielne Monarch.

Podkategória Private events nad 300 pozvaných zahŕňa v shortliste projekt agentúry Institute of Promotion “20. výročie HB Reavis”, prácu agentúry Monarch “Village Camp Pribylina” pre klienta Orange Slovensko a projekt agentúry PromoLand “Oracle Partner Days”.

Napokon v shortliste podkategórie Events pre neziskové organizácie a projekty sa ocitla agentúra Leopard Production s projektom “Cena Nadácie Orange”.

“Už teraz to považujem za veľký úspech a teším sa, že nielen v praxi, ale aj pri tomto prestížnom oceňovaní sa ukazuje, že dlhoročné skúsenosti, odbornosť, inovácie, kreativita a tvrdá práca v konkrétnom segmente sú kritériami, ktoré oslovujú trh,” povedal Štefan Kozák, predseda BTL komunikačnej asociácie.

Občianske združenie BTL komunikačná asociácia (BTLka) vzniklo v lete 2011 s cieľom vytvoriť spoločnú platformu pre agentúry pôsobiace v oblasti eventmanagementu, sales promotion a príbuzných podlinkových aktivít. Ambíciou BTLky je združovať hráčov, ktorí pôsobia na trhu s dlhodobou víziou, svoje služby poskytujú profesionálne a ktorí sa zaviazali k pôsobeniu na trhu v súlade s Etickým kódexom BTLky. Týmto spôsobom chce asociácia smerom ku klientom ako aj dodávateľom predstavovať garanciu kvality, serióznosti a zodpovednosti. Viac informácií sa dozviete na www.btlka.sk.

Čítať viac...
Nahor