Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

AKTUALITA: Veľké plány Joj v Česku odhalené, toto televízia chystá!

Ešte pred výsledkom ústneho pojednávania českej Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie (RRTV) je jasné, aké sú úmysly Joj s jej žiadosťou o udelenie satelitných licencií pre stanice Joj a Plus v Česku.

Napriek tomu, že česká Rada o žiadosti o udelenie licencií pre Joj a Plus ešte nerozhodla, už dnes je známy najdôležitejší bod tejto žiadosti. Slovenská produkčná, jediný akcionár spoločnosti Doneal, ktorá o licencie pre stanice žiada, sa chystá s Jojkou a Pluskou ujsť spod slovenskej jurisdikcie a prevádzkovať kanály pod českou licenciou. V tom prípade by mohla čerpať hneď niekoľko výhod.

„Keď prejdú JOJ a Plus pod českú licenciu, nebudú obmedzované v počte reklám, nemusia spĺňať limit slovenského dabingu vo vysielaní a budú môcť vysielať viac obsahu s českou lokalizáciou, čím televízia môže ušetriť prostriedky na výrobu slovenského dabingu.“ píše portál Živé.sk, ktorý prišiel s informáciami zvnútra televízie o jej plánoch s českou licenciou. Televízii sa nemajú pozdávať ani pokuty, ktoré slovenská Rada rozdáva, v Česku sú tresty miernejšie aj menej časté.

Samotného diváka by sa táto zmena dotknúť nemala. Joj a Plus by však boli evidované ako zahraničné stanice, po dohode s operátormi by mali ostať dostupné ako doteraz.

Médiá špekulovali v súvislosti s presunom Joj a Plus pod české zákony so sťahovaním sídla spoločnosti. Ak by však stanice vysielali naďalej so slovenskou licenciou, k zdarnému naplneniu plánov televízie by dôjsť nemuselo. „Samotné sídlo spoločnosti mimo SR nie je jediným určujúcim pre posúdenie toho, či vysielateľ spadá alebo nespadá pod dohľad Rady pre vysielanie a retransmisiu a slovenskú jurisdikciu,“ hovorí Lucia Jelčová zo slovenskej Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Podľa zákona pod slovenskú jurisdikciu spadajú aj vysielatelia so sídlom v inom členskom štáte, ktorí „redakčné rozhodnutia prijímajú v Slovenskej republike, ak v Slovenskej republike zamestnávajú podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním alebo poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,“ znie časť zákona (§ 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii).

Rovnako to vidí aj česká RRTV. „Obecne podľa jurisdikčných kritérií platných po celej EÚ, ktoré sú založené na zásade zemi pôvodu, je prvým kritériom to, kde bola licencia udelená (podľa ktorého práva) a tejto regulácii tiež podlieha. Tak existujú celkom bežne spoločnosti so sídlom v zahraničí majúce licencie pre vysielanie udelené v inom členskom štáte,“ hovorí Petr Kozák z RRTV.

K presne tejto situácii by tak malo dôjsť v prípade Joj a Plus avšak v opačnom garde ako sa pôvodne špekulovalo. Kým prvé hlasy hovorili o presune sídla Joj zo Slovenska do Česka a pokračovaním vysielania so slovenskou licenciou, podľa najnovších informácií by mala Joj sídliaca na Slovensku vysielať s českou licenciou. V tomto prípade by televízia nemala prísť do konfliktu s vyššie citovaným zákonom, nakoľko ten hovorí o licencii udelenej podľa slovenských zákonov.

Čítať viac...
Nahor