Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

RTVS pokračuje v zlepšovaní dostupnosti DVB-T

Vzhľadom na ukončenie ochrany analógového televízneho vysielania v Poľsku a Maďarsku požiadal prevádzkovateľ verejnoprávneho multiplexu o navýšenie parametrov DVB-T vysielačov, ktoré počas prechodného obdobia boli nútené rešpektovať ochranu analógového vysielania v susedných krajinách. Regulačný úrad SR žiadosti vyhovel a spoločnosť Towercom, a.s. ako prevádzkovateľ siete mohla vzhľadom na priaznivé klimatické podmienky začať práce na zlepšovanie dostupnosti programových služieb RTVS.

K dnešnému dňu bolo výrazným spôsobom zlepšené pokrytie vysielača Stará Ľubovňa – kanál 24, vysielajúceho z kóty Kolník. Na vysielači bol navýšený nielen vyžiarený výkon, ale aj umiestnenie  anténového  systému na stožiari, čím výrazne narástla dostupnosť signálu na  severovýchodnom Slovensku.

Anténny systém bol presunutý aj na DVB-T vysielači Nové Mesto nad Váhom, ktorý šíri verejnoprávny multiplex na kanále 57 z kóty Javorina na moravsko-slovenskom pomedzí. Od polovice marca by signál Jednotky a Dvojky mal byť dostupný v rovnakej vzdialenosti od vysielača ako je to prípade iných slovenských celoplošných televíznych staníc. Treťou pozitívnou zmenou je upravenie vyžiareného výkonu na vysielači Žilina Krížava – kanál 32.

DVB-T je stále jediná bezplatná platforma na príjem televízneho signálu, aj preto v spolupráci
s Towercomom neustále zvyšujeme pokrytie.
Verím preto, že plánované zmeny pokrytia bezplatne dostupnej digitálnej terestriálnej siete sú naozaj skvelou správou a naši diváci tieto zmeny privítajú,“ dodal k zlepšovaniu dostupnosti programových služieb v rámci DVB-T šéf techniky RTVS Andrej Doležal.

Čítať viac...
Nahor